Women with surgically diagnosed endometriosis : Incidence, risk of cancer and death

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5277-0
Title: Women with surgically diagnosed endometriosis : Incidence, risk of cancer and death
Author: Saavalainen, Liisu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsinki University Hospital, Helsinki
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-06-14
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5277-0
http://hdl.handle.net/10138/302037
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of this thesis was to assess the risk of cancer according to the types of endometriosis and the risk of death among women with surgically verified endometriosis. In first register-based cohort study, all women with an initial endometriosis diagnosis (49 956 women) undergoing a relevant surgical procedure were identified from the Finnish Hospital Discharge Register from 1987 to 2012. The cohort was divided into sub-cohorts of ovarian (n=23 222), peritoneal (n=20 197), and deep infiltrating endometriosis (n=2372) according to the procedural diagnosis. Between 1987 and 2012 the median age at index surgery decreased 38.8-34.0 years (interquartile range 32.3–43.6; 28.9–41.0) and the age-standardized incidence rate decreased from 116-45 (95% confidence interval [CI] 112–120; 43-48) per 100 000 women. In second and third study, all female cancer cases were identified from the Finnish Cancer Registry until the end of 2014 (840 000 person-years). The overall risk of cancer mirrored that of the Finnish general female population (standardized incidence ratio 0.98; 95%CI 0.95–1.01). Of all gynecological cancers, the risk of ovarian cancer increased (1.76; 1.47–2.08). It was highest among women with ovarian endometriosis and especially for endometrioid and clear-cell ovarian cancer. In contrast, the incidence of precancerous lesions of the uterine cervix (0.81; 0.71–0.92) and that of invasive squamous cell cervical cancer (0.46; 0.20–0.91) decreased. Of all non-gynecological cancers, the risk of thyroid cancer (1.43; 1.23–1.64) and that of basal cell carcinoma increased (1.18; 1.10–1.25). In comparison, the risk of mouth and pharynx cancers (0.60; 0.41–0.80) and of pancreatic cancer (0.76; 0.58–0.96) decreased. In fourth study, the data on the deaths was obtained from Statistics Finland until the end of 2014. The reference cohort (n=98 824) included two age- and municipality-matched women for each woman in the endometriosis cohort. The risk of death from any cause decreased (adjusted mortality rate ratio [MRR] 0.73; 0.69–0.77) in the endometriosis cohort. Furthermore, the adjusted MRR difference remained significant during 24 years of follow-up. Mortality was lower due to cardiovascular diseases (0.57; 0.50–0.65), including ischemic heart and cerebrovascular diseases, as well as due to accidents and violence, diseases of the respiratory and digestive systems, alcohol-related causes, and other causes. In conclusion, only a few types of cancer carry an increased or decreased risk with mid-life women among surgically diagnosed endometriosis. Ovarian endometriosis was most strongly associated with increased risk of ovarian cancer. The overall mortality and cardiovascular mortality were decreased among these women.Endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti on pitkäaikainen tulehduksellinen sairaus, jota esiintyy 4–10 %:lla hedelmällisessä iässä olevista naisista. Endometrioosiin liittyy lisääntynyt riski sairastua muun muassa tiettyihin syöpiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoitus oli selvittää, vaikuttaako endometrioosi riskiin sairastua syöpään, poikkeaako riski eri endometrioosin ilmenemismuotojen osalta ja vaikuttaako endometrioosi kuolemanriskiin keski-iässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteristä haettiin ne 49 956 naista, joille oli tehty endometrioosidiagnoosi ensimmäisen kerran leikkauksessa Suomessa vuosina 1987–2012. Munasarjaendometriooseja oli 23 222, vatsakalvoendometriooseja 20 197 ja syviä endometriooseja 2 372. Seuranta-aikana naisten keski-ikä ensimmäisen leikkauksen aikaan nuorentui (38,8-34,0 vuoteen) samalla kun ikävakioitu ilmaantuvuussuhde pieneni (116-45 tapausta sataatuhatta naista kohti). Kaikki endometrioosidiagnoosin jälkeiset syöpädiagnoosit haettiin Syöpärekisteristä vuoden 2014 loppuun saakka (840 000 henkilövuotta). Riski sairastua mihin tahansa syöpään ei ollut suurentunut verrattuna Suomen naisväestöön (vakioitu ilmaantuvuussuhde 0,98; 95 %:n luottamusväli 0,95–1,01). Munasarjasyövän ilmaantuvuus oli suurentunut (1,76; 1,47–2,08) - riski oli suurin munasarjaendometrioosiryhmässä. Kohdunkaulan levyepiteelisyövän ilmaantuvuus oli vähentynyt. Muista syövistä kilpirauhassyövän riski oli suurentunut, toisaalta suu- ja nielusyöpä- sekä haimasyöpäriskit olivat pienentyneet verrattuna muuhun naisväestöön. Tiedot kuolemista ja kuolemansyistä haettiin Tilastokeskukselta seurannan alusta vuoden 2014 loppuun saakka. Vertailukohortti muodostettiin valikoimalla kullekin tutkittavalle kaksi iän ja asuinpaikan mukaan kaltaistettua naista (98 824). Endometrioosikohorttilaisten kokonaiskuolleisuus oli pienentynyt (vakioitu kuolleisuussuhde 0,73; 95 %:n luottamusväli 0,69–0,77). Havaittu kokonaiskuolleisuusero säilyi tilastollisesti merkitsevästi pienentyneenä 24 vuoden ajan. Tautikohtaisista kuolleisuusluvuista pienentyivät sydän- ja verisuonitautikuolleisuus, kuolleisuus alkoholista riippuviin syihin, onnettomuuksiin ja väkivaltaan sekä hengitystie- ja ruoansulatustautikuolleisuus. Leikkauksessa todetun endometrioosidiagnoosin jälkeen pienentynyt tai suurentunut sairastumisriski liittyi siis vain muutamaan syöpätyyppiin. Munasarjasyöpäriski liittyi nimenomaan munasarjaendometrioosiin. Kokonaiskuolleisuus sekä sydän- ja verisuonitautikuolleisuus olivat pienentyneet vertailuryhmään nähden.
Subject: Lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
WOMENWIT.pdf 4.002Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record