Om hur kvinnliga sjukskötare i Finland konstruerar sitt arbete och sin identitet genom subjektpositionering : En diskursanalytisk fallstudie

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292233
Title: Om hur kvinnliga sjukskötare i Finland konstruerar sitt arbete och sin identitet genom subjektpositionering : En diskursanalytisk fallstudie
Author: Stenbäck, Bettina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292233
http://hdl.handle.net/10138/302323
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Society and Change
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Specialisation: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Hälso- och sjukvård är något som berör alla i samhället och är därmed ett återkommande tema inom politiken. Sjukskötaryrket har en genuspräglad historia och många anser att yrket inte får det erkännande som det skulle vara värt. Arbete inom mentalsjukvården är speciellt stigmatiserat. Syftet med den här pro gradu avhandlingen är att undersöka hur kvinnliga sjukskötare inom mentalsjukvården konstruerar sitt arbete och sin identitet genom subjektpositionering. I denna diskursanalytiska fallstudie analyseras semistrukturerade intervjuer med kvinnliga sjukskötare som arbetar inom mentalsjukvården i Finland. I analysen identifierades tre dominerande diskurser om sjukskötararbetet: sjukskötararbetet som tilltalande, sjukskötararbetet som tungt samt sjukskötararbetet som ett arbete i ständig förändring. De intervjuade sjukskötarna konstruerade varierande subjektpositioner i förhållande till de dominerande diskurserna. Subjektpositionen som gruppmedlem i sjukskötarnas arbetsgrupp var speciellt påtagbar och konstruerades i förhållande till två av de tre identifierade diskurserna. Framtida forskning kunde undersöka förhållandet mellan konstruktionen av arbetsgruppen och sjukskötares subjektpositionering.
Subject: Mentalsjukvård
sjukskötare
arbete
identitet
identitetsarbete
subjektpositionering
diskursanalys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Stenbäck_Bettina_Pro_gradu_2019.pdf 453.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record