Spinn vidare på tankarna! : Hur studerande upplever lärande på spinningcyklar under en neurovetenskaplig kurs

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142905
Title: Spinn vidare på tankarna! : Hur studerande upplever lärande på spinningcyklar under en neurovetenskaplig kurs
Author: Tallgren, Carolina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142905
http://hdl.handle.net/10138/303203
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: According to research, physical activity improves cognitive functioning and is associated with academic achievement. College students sit on average more than other adults and there seems to be a lack of functional learning methods, especially at university level. The purpose of this study is to examine how students experience learning while cycling on a stationary bike during a course in neuroscience. The aim is to examine the students’ experiences, both positive and negative. Their experiences are further examined through an age-related perspective. Learning is explored through the following pre-chosen themes: memory, motivation, attention, concentration and arousal with included theories. Classroom environments can also have an impact on learning. Therefore, environmental factors in the classroom, and how students perceived these factors as having an influence on their learning, are outlined. The study was conducted as a qualitative case study. The data was collected during the fall of 2018 and the sample consisted of nine university students. The participants were interviewed with a semi-structured interview design. The participants were divided into three age groups: group 1 (21, 23 & 25- year olds), group 2 (31, 33 & 37-year olds) and group 3 (51, 52 & 56-year olds). The data was analysed using a theory-based content analysis. The results demonstrate an overall successful and positive learning experience. Motivation, attention, concentration, memory and arousal were experienced a bit differently by the participants. The best learning was experienced by group three while there was more variation in groups one and two. Cycling was experienced as improving learning for most students. Surprisingly, one student lacked motivation regarding the course material, but experienced an improvement in learning during cycling, while another student perceived the course material as interesting, but had trouble concentrating in class. The results in this study supplement previous research and show that learning is mostly experienced as successful during in-class cycling. The results could be used to reduce students’ sedentary time and for academic achievement.Enligt forskning främjar fysisk aktivitet människans kognitiva förmågor och har vidare samband med akademisk framgång. Högskolestuderande sitter i genomsnitt mer än övriga vuxna och speciellt på universitetsnivå verkar det finnas brist på funktionella inlärningsmetoder. Syftet med denna studie är att undersöka hur studerande upplever sitt lärande vid samtidig motionscykling under en neurovetenskaplig kurs. Deltagarnas positiva och negativa upplevelser kartläggs och studerandenas upplevelser granskas vidare ur ett åldersperspektiv. Lärandet utforskas genom utvalda temaområden: minne, motivation, uppmärksamhet och koncentration samt vakenhetsnivå med tillhörande teorier. Eftersom lärandet ytterligare kan påverkas av klassrumsmiljön kartläggs även omgivningsfaktorerna och hur studerandena upplevde att dessa påverkade inlärningen. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ fallstudie. Materialet samlades in under hösten 2018 och samplet bestod av nio stycken universitetsstuderande. Studerandena intervjuades med en semistrukturerad intervjudesign. Studerandena uppdelades i tre olika grupper på basis av ålder: grupp 1 (21, 23 & 25 år), grupp två (31, 33 & 37 år) samt grupp 3 (51, 52 & 56 år). Materialet analyserades med hjälp av en teoribaserad innehållsanalys. Lärandet på kursen upplevdes helhetsmässigt som framgångsrikt och positivt. Motivationen, uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan, minnet och vakenhetsnivån upplevdes av deltagarna lite på olika sätt. Lärandet upplevdes som allra bäst i grupp tre och mer varierande i de två andra grupperna. Cyklandet upplevdes främja lärandet hos nästan alla deltagare. Ett intressant fynd var att en deltagare upplevde motivationsbrist för kursämnet, men att motionen förbättrade hens lärande, medan en annan deltagare upplevde däremot att kursämnet var intressant, men att motionerandet hämmade hens lärande. Resultaten i denna studie kompletterar tidigare forskning och framför att inlärningen upplevdes hos de flesta studerande som gott vid samtidig motionscykling. Resultaten kunde utnyttjas till att minska på studerandes stillasittande och till att nå akademisk framgång.
Subject: Lärande
fysisk aktivitet
kognitiva funktioner
spinningcyklar
funktionellt lärande


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record