Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2019 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/303216

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_29_2019.pdf 916.0Kb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 03/2019 - BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä
Author: Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29/2019
ISBN: 978-952-11-5054-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/303216
Abstract: Proftest SYKE järjesti maaliskuussa 2019 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. BOD7 ja CODMn määritettiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 61 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli 91 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailuarvosta sallittiin 10–30 %:n poikkeama. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record