Sopivan haastavat tehtävät : Cuulis-oppimisympäristön kurssilla etenemistä kuvaavan esitystavan kehittäminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906183013
Title: Sopivan haastavat tehtävät : Cuulis-oppimisympäristön kurssilla etenemistä kuvaavan esitystavan kehittäminen
Author: Mäkelä, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906183013
http://hdl.handle.net/10138/303297
Thesis level: master's thesis
Discipline: Matematiikan opettajan koulutus
Abstract: Tämä tutkimus toteutettiin sähköisen Cuulis-oppimisympäristön kehittäjän Marianne Sjöbergin toimeksiannosta. Tehtävänä oli kehittää Cuulis-oppimisympäristössä opiskelijan matematiikan kurssilla etenemistä kuvaavaa esitystapaa. Lukuvuotena 2016-2017 kurssilla etenemistä kuvattiin opiskelijan tekemien tehtävien määrään pohjautuvalla ympyrädiagrammilla ja lukuvuodeksi 2017-2018 tehtävät pisteytettiin haastetasoittain (perustehtävät yksi, syventävät tehtävät kaksi ja haastavat tehtävät kolme pistettä) ja opiskelijan etenemistä kurssilla kuvattiin ympyrädiagrammin lisäksi pisteisiin pohjautuvalla pylväsdiagrammilla. Pylväsdiagrammissa esitettiin myös opettajan asettamat ohjeelliset osaamistasot pisteittäin. Kehittämisen näkökulmasta oli mielekästä toteuttaa tämä tutkimus kaksivaiheisena seuraavasti: 1. Kvantitatiivisesti tutkia lukuvuosien välisiä eroja ja esittää seuraava tutkimuskysymys: • Millaisia vaikutuksia muutoksella on ollut tehtävien tekoon ja arvosanoihin? 2. Tulosten ja teorian perusteella pyrkiä kehittämään kurssilla etenemistä kuvaavaa esitystapaa. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin vertaamalla lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 opiskelijoiden kursseilla tekemien tehtävien kokonaismääriä sekä haastetasoja. Lisäksi opiskelijoiden tekemien tehtävien ja kurssiarvosanojen perusteella muodostettiin kurssikohtaiset ennustesuorat kuvaamaan tehtävien teon ja arvosanan välistä yhteyttä. Ennustesuorat kuvasivat lisäksi tehtyjen tehtävien haastetasojen yhteyttä arvosanaan. Kvantitatiivinen tutkimus osoitti, että tehtävien pisteytyksen seurauksena opiskelijat tekivät kursseilla enemmän tehtäviä ja erityisesti perustehtäviä haastavampia tehtäviä tehtiin enemmän. Myös opiskelijoiden arvosanat nousivat. Matemaattisen osaamisen kehittymisen kannalta monipuolinen ja sopivan haastavien tehtävien teko on tärkeää. Teorian ja kvantitatiivisen tutkimuksen pohjalta tehtävien pisteytys ja pylväsdiagrammi todettiin hyväksi uudistukseksi ja jatkokehittäminen painottui pylväsdiagrammin monipuolistamiseen. Jatkokehityksessä pyrittiin korostamaan opiskelijoiden tekemien tehtävien haastetasoja sekä huomioimaan opiskelijan kurssille asettama tavoite.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Makela_Johanna_Pro_gradu_2019.pdf 1.900Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record