Lääkitysturvallisuuden itsearviointimittariston muodostaminen suomalaisten avoapteekkien käyttöön

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304385
Title: Lääkitysturvallisuuden itsearviointimittariston muodostaminen suomalaisten avoapteekkien käyttöön
Author: Halmepuro-Jaatinen, Suvi; Yritys, Kirsi
Date: 2010-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304385
Abstract: Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön liittyvää turvallisuutta, joka kattaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaatioiden periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus ja suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää apteekkien käyttöön lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo, jota voidaan hyödyntää apteekkien lääkitysturvallisuuden arvioimisessa ja parantamisessa osana muuta laatutyötä. Itsearviointimittariston käyttö mahdollistaa apteekin lääkitysturvallisuustoiminnan puutteiden ja kehityskohteiden tunnistamisen. Mittaristoa voidaan hyödyntää lääkityspoikkeamatapahtumien sekä läheltä piti -tapahtumien ennaltaehkäisyssä. Itsearviointimittariston käyttö mahdollistaa avoimemman kulttuurin rakentumisen, jossa syyllisen etsimisen sijaan kiinnitetään huomiota poikkeamien taustalla olevien syiden selvittämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksessa käytettiin pohja-aineistona yhdysvaltalaista ISMP:n (Institute for Safe Medication Practices) avoapteekeille kehittämää lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristoa. Mittariston arviointikohdat eivät aseta apteekeille minimivaatimuksia, vaan ne edustavat enemmänkin ideaalitilannetta. Mittaristo sisältää myös sellaisia innovatiivisia käytäntöjä, joita ei välttämättä ole vielä käytössä apteekeissa. Tutkimuksen vaiheet: 1) ISMP:n mittariston käännöstyö ja alustava muokkaaminen 2) Mittariston muokkaaminen ja validointi delfoi-menetelmällä asiantuntijapaneelissa 3) Itsearviointimittariston muodostaminen pilotointia varten 4) Mittariston pilotointi apteekeissa, proviisori Katri Mannin PD-työ Mittariston sisältöä muokattiin ja validoitiin kolmen delfoi- arviointikierroksen aikana. Asiantuntijapaneeliin osallistui laatutyöhön ja/tai lääkitysturvallisuuteen perehtyneitä apteekkareita ja apteekkiproviisoreita, käytännön asiakaspalvelua tekeviä farmaseutteja sekä lääkäri- ja proviisoriedustajia viranomais-, yliopisto- ja järjestötahoista (n=40). Delfoi-arviointikierrosten jälkeen muodostui itsearviointimittaristo, jossa oli 11 arviointialuetta ja 211 arviointikohtaa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD
Subject: apteekki
lääkitysturvallisuus
itsearviointimittaristo
delfoi-menetelmä
asiantuntijapaneeli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Halmepuro_jaatinen_ja_Yritys.pdf 447.1Kb PDF View/Open Projektityö

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record