Apteekin rooli osana sydänpotilaan katkeamatonta hoitopolkua

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304426
Title: Apteekin rooli osana sydänpotilaan katkeamatonta hoitopolkua
Author: Hannu, Maarit
Date: 2010-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304426
Abstract: Sydänsairaudet ovat merkittävin sairausryhmä kehittyneissä maissa ja niiden kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys on huomattava. Suomen Sydänliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet v. 2005 sydänsairauksien toimenpideohjelman. Sen tavoitteena on, että 20 vuoden kuluttua sydän- ja verisuonisairaudet eivät ole enää merkittävä työikäisen väestön kansanterveyden ongelma. Apteekkien sydän ohjelma tukee tätä toimenpideohjelmaa. Projektityön tavoitteena oli kartoittaa Vantaalla sydänpotilaiden, terveydenhuollon toimijoiden ja sydänyhdyshenkilöiden näkemyksiä apteekin roolista sydänpotilaan hoitopolussa, kartoittaa hoitopolun kehittämiskohteet sekä selvittää onko mahdollista luoda alueellista toimintamallia apteekeille. Tutkimuksessa haastateltiin 8 sydänpotilasta Länsi-Vantaan alueella. Iältään haastateltavat olivat 66-81 vuotiaita. Terveydenhuollon henkilöstön haastatteluja oli 5. Haastateltavina oli 2 sydänhoitajaa alueellisella terveysasemalla, terveyskeskuksen ylihoitaja ja sydänhoitajana toimiva terveydenhoitaja sekä Peijaksen sairaalan kardiologisella osastolla toimiva sydänhoitaja. Haastateltavia apteekkien sydänyhdyshenkilöitä oli 5. Kaikkien haastateltavien potilaiden mielestä sydänpotilaan hoitoketjussa oli kehitettävää. Erityisesti alkuvaiheen neuvonta koettiin riittämättömäksi. Apteekki nähtiin tärkeänä paikkana lääkkeiden käytön sekä kela- ja hinta-asioiden neuvonnassa. Hoitajien ja sydänyhdyshenkilöiden mielestä hoitoketju ei toimi ja kehitettävää on paljon. Hoitajat eivät nähneet apteekkia automaattisesti osana sydänpotilaan hoitoketjua, vaikka lääkehoito on merkittävä osa sydänpotilaan hoitoa. Apteekkien sydänyhdyshenkilöillä oli vaikeaa hahmottaa omaa paikkaansa hoitoketjussa. Hoitoketjun kehittämiseksi esitettiin seuraavia toimenpiteitä: tiedotuksen lisääminen, yhteiset koulutus- ja teemapäivät, sydänpotilaan hoitoa tukeva ohjausrunko, sähköinen resepti ja yhteistyössä järjestetyt tupakanvieroitus- ja painonhallintakurssit. Yhteisen toimintamallin luominen on vaikeaa, koska asiakkaat tulevat laajalta alueelta, yksityisestä ja julkisesta terveydenhuollosta ja apteekit ovat kooltaan ja toimintavoiltaan hyvin erilaisia. Tutkimus vahvistaa, että apteekkien osaamista sydänpotilaan hoidossa tarvitaan tukemaan muuta terveydenhuoltoa, jonka resurssit tällaiseen toimintaan ovat hajallaan. Apteekkien osaamista on markkinoitava ja palvelulle asettava oikea hinta.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: Sydänpotilaan hoitopolku
moniammatillisuus
sydänhoitajat
sydänyhdyshenkilöt
hoitoketjun kehittäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HannuMaarit.pdf 6.572Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record