Apteekkitoiminnan kehittäminen: apteekkareiden näkemyksiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304445
Title: Apteekkitoiminnan kehittäminen: apteekkareiden näkemyksiä
Author: Jokinen, Lenita
Date: 2012-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304445
Abstract: Apteekkien toimintaympäristö on muuttumassa yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä. Tämänhetkiset apteekkitoiminnan uusimmat linjaukset löytyvät Lääkepolitiikka 2020-asiakirjasta sekä Apteekkariliiton Ammattiapteekkistrategiasta. Apteekkien toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti eteenpäin jo pitkään. Viranomaismääräysten ohella farmasian ala on omaehtoisesti panostanut erityisesti asiantuntijuuteen perustuvaan neuvontatyöhön. Lääkekustannusten hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet apteekkien talouden kehitykseen. Laadukkaiden apteekkipalveluiden turvaamiseksi apteekit joutuvat tehostamaan toimintojaan sekä kehittämään uusia palveluita. Tehostamalla toimintoja tuodaan myös laadunhallintaa organisaatioon ja voidaan tarvittaessa tehdä nopeitakin tilanteen vaatimia muutoksia toimintakyvyn säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. Muuttuva toimintaympäristö tarjoaa apteekeille mahdollisuuksia laajentaa ja syventää asemaansa terveydenhuollon toimijana. Nykypäivän kiristynyt kilpailu on johtanut lisäksi siihen, että apteekit tekevät paljon erilaisia kampanjoita ja markkinointia. Apteekkien välisessä kilpailussa pärjätäkseen yhä useampi apteekki on liittynyt apteekkiketjuun. Ketjun apteekeilla on yhteisiä markkinointikampanjoita ja koulutustoimintaa. Ketjut antavat apteekeille valmiin toimintamallin myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Apteekin palveluille on yhteistä niiden kytkeytyminen lääkkeisiin tai laajemmin terveyteen tai terveyden edistämiseen. Moniammatillinen yhteistyö on tarpeen suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen toiminnan varmistamiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää apteekkareiden näkökulmasta apteekkitoiminnan kehittämistarpeita. Apteekkareilta kysyttiin, minkälaisia toimintastrategioita apteekit ovat muuttuneessa ympäristössä luoneet. Lisäksi selvitettiin näkemyksiä apteekkiketjuista ja kampanjoinnista. Tavoitteena oli kartoittaa apteekkareiden mielipiteitä apteekkipalveluiden kehittämisestä ja tuotteistamisesta. Tutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä Hämeen ja Varsinais-Suomen apteekkariyhdistysten jäsenille. Tutkimuksesta käy ilmi, että apteekkarit haluavat pitää yllä vahvaan farmaseuttiseen osaamiseen perustuvaa ammattiapteekkia. Apteekkarit uskovat, että tulevaisuudessa apteekkien on suunniteltava toimintaansa enemmän kuin tällä hetkellä. Strategiatyön merkitys tulee kasvamaan. Mikäli apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset heikkenevät nykyisestä, hyvällä toiminnan suunnittelulla pystytään jossain määrin vaikuttamaan apteekin menestymiseen. Todennäköisesti tulevaisuudessa apteekkien on markkinoitava enemmän kuin nyt. Lisäksi markkinoinnin on oltava suunnitelmallisempaa. Apteekkarit uskovat, että apteekkiketjujen merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on tärkeä kehittämiskohde, jotta apteekkien ammatilliset ohjelmat sekä farmaseuttinen osaaminen saataisiin kunnolla hyötykäyttöön.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: strategia
liiketoiminta
markkinointi
ketjuuntuminen
moniammatillinen yhteistyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TIIVISTELMÄ Jokinen.pdf 8.463Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record