Ostotoiminta apteekissa – kyselytutkimus apteekkien tilausprosesseista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304451
Title: Ostotoiminta apteekissa – kyselytutkimus apteekkien tilausprosesseista
Author: Malin, Jouni
Date: 2012-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304451
Abstract: Apteekkien ostotilaustoiminta on ollut sangen keskittynyttä kahdelle tai kolmelle jakelijalle, joista pitkään markkinoilla olleet Oriola ja Tamro toimittavat lähes kaikki Suomen apteekeissa myytävät lääkkeet. Lääkejakelun keskittyminen on kansainvälinen ilmiö, joka on johtunut alan tehokkuusvaatimuksista. Pienillä markkinoilla kustannustehokkuutta saavutetaan mittakaavaeduilla. Apteekin tavarantoimittajien määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Magnum Medical Finland Oy aloitti vuonna 2006 ja Oy Medifon Ab siirsi edustamansa tuotteet omaan jakeluun vuonna 2012. Sopimusvalmistustuotteiden myynnin kasvun myötä joutuvat apteekit tilaamaan säännöllisesti Yliopiston apteekista tai Töysän apteekista. Lisäksi Oriolan ja Tamron sairaalatarvikeyksiköt toimivat nykyisin erillisinä myynti- ja jakeluyrityksinä. Apteekin ostotilaustoiminta on jakautunut yhä useammalle tavarantoimittajalle tuoden samalla lisää työtä ja kustannuksia etenkin toimitusmaksujen muodossa. Tämän projektityön tarkoituksena oli selvittää apteekeille lähetettävällä kyselytutkimuksella, miten ostotilausprosessi apteekeissa etenee ja onko prosessia pyritty tehostamaan. Lisäksi selvitettiin mitkä asiat vaikuttavat kerralla tilattavan määrän suuruuteen, vaikuttaako toimittaja tuotteen myyntiin ja tuotevalikoimiin, sekä millaisia odotuksia apteekeilla on tavarantoimittajia kohtaan. Kyselylomake lähetettiin tavarantoimituksen mukana sadalle Töysän apteekin sopimusvalmistuksen asiakkaalle. Tulokset käsiteltiin Excel–taulukkolaskentaohjelmalla. Kyselylomakkeen palautti 86 apteekkia, vastausprosentin ollessa 86. Vastaajista 25 ilmoitti tehtävänimikkeekseen apteekkari, 31 proviisori, 18 farmaseutti ja 7 tekniseksi työntekijä. Yksi ei ilmoittanut tehtävänimikettään ja neljä ilmoitti nimikkeekseen jokin muu, joista kolme oli farmanomeja ja yksi varastopäällikkö. Tutkimuksen mukaan apteekkien tilauksista 16 – 43 % on teknisen työntekijän toimittajasta riippuen. Apteekkareiden vastaava osuus tilauksista oli 5 – 23 %. Vastanneista apteekeista 39 % ei ollut tehostanut tilausprosessiaan lainkaan. Tilattaessa Töysän sopimusvalmistustuotteita, 26 % vastaajista ilmoitti tilaavansa toimitusmaksun johdosta suurempia tilauksia. 52 % vastaajista oli valmis tilaamaan jopa puolen vuoden menekkiä vastaavan määrän. Toimittajan perimää alhaista toimitusmaksua piti erittäin tai melko tärkeänä 92 % vastaajista. Tuotteen jakelija vaikuttaa apteekin tuotevalikoimaan ja tuotteen myyntiin apteekissa. 74 % apteekeista ei enää tilaa entisen Oriola Sairaalavälineen tuotteita niiden uudelta jakelijalta. 87 % vastaajista on valmis siirtämään tuotteen tilausta vaikka tuotteen varastosaldo on nolla. Tavarantoimittajilta odotettiin erityisesti virheettömiä ja nopeita toimituksia, vähäisiä jälkitoimituksia, helppoa tavoitettavuutta puhelimella, tilaamisen helppoutta ja tilausvastausta. Kaikkia edellä mainittuja ominaisuuksia piti erittäin tärkeänä yli 80 % vastaajista.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: apteekin tilausprosessi
ostotilaaminen
toimitusmaksu
apteekin tavarantoimittaja
tilausmäärä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
JouniMalin.pdf 1.040Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record