Sydänlääkkeitä hakevan asiakkaan neuvonta apteekissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304456
Title: Sydänlääkkeitä hakevan asiakkaan neuvonta apteekissa
Author: Ahonen, Marianne
Date: 2013-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304456
Abstract: Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittävin sairausryhmä kehittyneissä maissa ja niiden kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys on huomattava. Suomen Sydänliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet v. 2005 sydänsairauksien toimenpideohjelman, Suomalaisen Sydänohjelman, joka päättyi 2011. Sen tavoitteena oli, että 20 vuoden kuluttua sydän- ja verisuonisairaudet eivät ole enää merkittävä työikäisen väestön kansanterveyden ongelma. Apteekkien sydänohjelma tukee tätä toimenpideohjelmaa. Suomalaisen Sydänohjelman työ jatkuu Yksi elämä -hankekokonaisuudessa vuoteen 2017 asti. Projektityön tavoitteena oli analysoida Apteekkariliiton sydänyhdyshenkilökyselystä osiot toimenkuva ja sydänasiakkaan neuvonta. Lisäksi tuli luoda haastattelun teemat sydänasiakkaan neuvontaosion perusteella ja kartoittaa sydänlääkkeitä hakevan asiakkaan neuvontatarpeita haastattelemalla sydänyhdyshenkilöitä ja Sydänkeskuksen työntekijöitä. Haastattelujen tulosten perusteella luotaisiin neuvontamalli. Tutkimuksessa tehtiin teemahaastattelu kahdelle ryhmälle. Ensimmäisessä ryhmässä oli kuusi tamperelaisten apteekkien sydänyhdyshenkilöä ja toisessa ryhmässä oli kolme Sydänkeskuksen työntekijää: sydänhoitaja, kuntoutusohjaaja ja kuntoutuskoordinaattori. Sydänkeskuksen väki koki toimenkuvansa selkeämpänä suhteessa sydänpotilaisiin kuin mitä sydänyhdyshenkilöt. Syynä lienevät osaltaan erilaiset koulutustaustat ja toimintaympäristö. Sydänyhdyshenkilöt palvelevat myös muita kuin sydän- ja verisuonisairaita ja osaamistaan ei ole saanut keskittää vain näihin sairauksiin. Sydänyhdyshenkilöt toivoivat jonkinlaista neuvontamallia tai muistilistaa sydänlääkkeitä hakevalle potilaalle ja sellainen tehtiin. Sydänkeskuksen väellä oli tiedossaan potilaiden hoidon ja lääkehoidon ongelmat, koska he tapaavat potilaita myöhemmin sairaalajakson jälkeen. Tätä tietoa ja Teho-Käyttö-Ongelmat-Kontrolli-mallia (TKOK-malli) käytettiin neuvontamallin luomisessa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: Sydänpotilaan neuvonta
moniammatillisuus
sydänhoitajat
sydänyhdyshenkilöt
hoitoketju
TKOK-malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MarianneAhonen.pdf 675.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record