Lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutus iäkkäiden hoivakotipotilaiden elämänlaatuun

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304465
Title: Lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutus iäkkäiden hoivakotipotilaiden elämänlaatuun
Author: Vallo, Hannu
Date: 2014-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304465
Abstract: Lääkitykseen liittyviä ongelmia pyritään tunnistamaan, ratkaisemaan ja ehkäisemään lääkehoidon kokonaisarvioinnilla (LHKA). Kyseessä on farmaseuttinen asiantuntijapalvelu, joka toteutetaan hoitavan lääkärin, hoitohenkilökunnan ja kokonaisarviointiin pätevöityneen farmaseutin tai proviisorin yhteistyönä. Lääkehoidon kokonaisarviointia käytetään potilaan lääkehoidon tukena mm. Australiassa, Englannissa sekä Yhdysvalloissa, mutta Suomessa se on vielä uudehko palvelumuoto. Tässä projektityössä selvitettiin lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutusta 65 vuotta täyttäneiden hoivakotipotilaiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun 14D-mittarilla. Tutkimuksessa selvitettiin 14D-indeksiluvun ja -profiilin muutoksia noin 3 kuukautta lääkehoidon kokonaisarvioinnin jälkeen. Saatuja tuloksia verrattiin kontrolliryhmän tuloksiin. Lisäksi selvitettiin, muuttuiko sairaanhoitajien mielestä hoidettavien terveydentila 3 kuukauden seurannan aikana. Tutkimus tehtiin Farenta Oy:n lääkehoidon kokonaisarviointiaineistosta, mikä oli kerätty kolmesta Attendo Oy:n hoivakodista 2011-2012. Hoivakotien asukkaat olivat keskimäärin 83-vuotiaita. Heistä oli 73 % naisia. He käyttivät säännöllisesti keskimäärin 8 lääkettä sekä tarvittaessa 4 lääkettä. Sekä arviointi- että seurantakäynnin 14D-tulokset saatiin 62:lta LHKA-ryhmään ja 74:ltä kontrolliryhmään kuuluneelta. Lääkehoidon kokonaisarviointi vähensi säännöllisesti käytettyjen lääkkeiden määrää keskimäärin 0,7:llä (p < 0,001). Sillä ei ollut vaikutusta hoivakotipotilaiden elämänlaatuun 3 kuukauden aikana: 14D-indeksiluku pieneni 0,02 yksikköä. Kontrolliryhmän elämänlaatu heikkeni tilastollisesti (p = 0,006) ja kliinisesti merkitsevästi (0,03 yksikköä). Elämänlaadun muutoksilla ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p > 0,05). Yksittäisistä elämänlaatumittarin dimensioista LHKA-ryhmällä heikkeni eritystoiminta (p = 0,03) ja kontrolliryhmällä liikkumiskyky (p = 0,001), näkö (p = 0,025) ja syöminen (p = 0,002). Hoitajien arvioimana terveydentila pysyi 65:lla samanlaisena 3 kuukauden seuranta-aikana. Terveydentilan arvioitiin heikentyneen vajaalla kolmanneksella hoidettavista. Hoitajien mielestä voinnin heikkeneminen johtui pääasiassa muista tekijöistä kuin lääkehoidon kokonaisarvioinnista.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: lääkehoidon kokonaisarviointi
ikääntyvät
elämänlaatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hannu Vallo_ LÄ ... TILAIDEN ELÄMÄNLAATUUN.pdf 592.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record