Terveyskontrollipalvelun vaikuttavuus ja laatu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304598
Title: Terveyskontrollipalvelun vaikuttavuus ja laatu
Author: Aalto, Erika
Date: 2015-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304598
Abstract: Itsehoitoa tukeva, terveyttä edistävä ja sairauksien ehkäisyyn tähtäävä neuvonta apteekeissa lisääntyy. Ihmisten vastuu omasta terveydestään kasvaa, ja tietoa ja terveystiedon tulkintaa haetaan yhä enemmän apteekeista. Apteekkien uusista palveluista yleistyvät sellaiset testit ja mittaukset, joita käytetään lääkehoitojen seurannassa, terveyden edistämisessä ja kansansairauksien seulonnassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko apteekin suorittamalla, maksullisella Terveyskontrolli -palvelulla vaikutusta henkilöiden terveyteen ja elämänlaatuun. Palvelun vaikuttavuutta tutkittiin kliinisin ja elämänlaadullisin mittarein. Lisäksi selvitettiin miten asiakas oli kokenut annetun palvelun laadun. Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä yli kaksi kolmasosaa (73%) muuttivat elämäntapojaan muuttamalla päivittäistä ruokavaliotaan ja/tai viikoittaista liikuntamääräänsä niin, että muutokset edistävät heidän terveyttään. Kahdella henkilöllä muutokset olivat merkittävät. Suurin osa (91%) tutkimukseen osallistuneista piti annettua neuvontaa asiantuntevana ja oleellisena heidän hyvinvointinsa kannalta. He kokivat saaneensa neuvoista hyötyä. Terveyskontrollipalvelu vaatii palvelua toteuttavalta farmaseutilta vankkaa osaamista ravinto- ja liikunta-asioissa ja valmentavan, motivoivan ohjaustyylin hallinnassa. Oleellista palvelun vaikuttavuuden kannalta on se, että palvelua tuottava farmaseutti löytää asiakkaan merkittävimmän(t) terveysongelman(t), löytää mahdollisuuden vaikuttaa siihen ja osaa haastattelun perusteella kuulostella asiakkaan muutosvalmiutta elämäntapamuutokseen. On myös tärkeää löytää yhdessä asiakkaan kanssa konkreettiset tavoitteet, joihin hän on motivoitunut sitoutumaan. Muutostavoitteet tulee asettaa selkeästi ja antaa ne kirjallisena asiakkaan mukaan. Heti ensimmäisellä käynnillä on hyvä selvittää muutostuen tarve ja asettaa sen mukaisesti seurantakäynnit. Myös aiemmat elämäntapamuutosyritykset on hyvä selvittää.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: palvelu
terveyden edistäminen
elämäntapamuutos
muutosvalmius


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tiivistelmä Erika Aalto.pdf 84.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record