Alle 6-vuotiaiden lasten kivun itsehoito: kivun hoidon strategiat ja perusteet lasten vanhempien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304610
Title: Alle 6-vuotiaiden lasten kivun itsehoito: kivun hoidon strategiat ja perusteet lasten vanhempien näkökulmasta
Author: Tomminen, Tuomo
Date: 2016-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304610
Abstract: Kipu on mutkikas subjektiivinen kokemus ja lapsi on otettava vakavasti kuvatessaan kipua. Kivun aistimiseen ja tuntemukseen vaikuttaa moni eri tekijä. Lapsi ilmaisee itseään eri tavalla kuin aikuinen. Tämä saattaa johtaa virheelliseen käsitykseen siitä, ettei aina osata tunnistaa ja hoitaa lasten kipua riittävän hyvin. Lapsen vanhemmilla on suuri vaikutus siihen miten lapsi oppii kokemaan ja sietämään kipua. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten vanhemmat hoitavat alle 6-vuotiaiden lastensa kipua, sekä vanhempien kokemuksia hoidon onnistumisesta. Tutkimusaihetta käsiteltiin kirjallisuuskatsauksen avulla jonka tarkoituksena oli valottaa tutkimuksen taustaa, sekä lasten kivun hoitoon liittyviä ongelmia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista teemahaastattelua jossa haastateltiin alle 6-vuotaiden lasten äitejä (n=20). Haastattelut toteutettiin kesän 2010 ja 2011 välisenä aikana ja 19 haastateltavaa vanhempaa olivat kotoisin Hämeenlinnasta tai lähialueelta ja yksi haastateltava vanhempi oli kotoisin pääkaupunkiseudulta. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin auki sanatarkasti ja analysoitiin sisällöllisellä abduktiivisella sisällönanalyysillä. Haastatteluista ilmeni, että lasten vanhemmat (n=20) reagoivat hyvinkin herkästi lapsen käytöksen ja olotilan muutokseen. Fyysisen aktiivisuuden väheneminen sekä itku koettiin merkeiksi siitä, että lapsella oli kipua. Vanhempien hoitopäätöksiin vaikuttivat useat eri tekijät: lapsen käyttäytymisen ja olotilan muutokset, lapsen kuume, lapsen kyky ilmaista itseään, entuudestaan tuttu oire vai uusi outo oire, hoidetaanko akuuttia vai kroonista sairautta, milloin sairaus todetaan, milloin pääsee lääkäriin, vanhempien omat asenteet ja tietämys sekä aiemmat kokemukset kivun hoidosta. Ensin vanhemmat kokeilivat kotikonsteja kivun hoitoon ja vasta tarvittaessa otettiin avuksi lääkkeet. Puolet (n=10) haastateltavien lasten vanhemmista turvautui lääkehoidon lisäksi lääkkeettömiin vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Lääkehoitoon turvauduttiin selkeimmin silloin kun lapsi oireili voimakkaasti huutamalla tai kuumeella sekä epäily lapsen olotilan pahenemisesta. Lääkkeellisessä kivun hoidossa lapsilla ylivoimaisesti käytetyin lääkeaine oli parasetamoli ja ainoastaan muutama vanhempi oli käyttänyt ibuprofeenia mikä johtui siitä, että lasten vanhemmat tunsivat ja kokivat parasetamolin turvallisemmaksi lääkkeeksi. Kaikki haastateltavat vanhemmat kokivat kipulääkkeiden tehonneen lapsen kipuun ja kuumeeseen. Ibuprofeeni soveltuu tietyissä tilanteissa hyvin lasten kivun hoitoon ja farmasisteilla olisi hyvät mahdollisuudet tarjota asiantuntevaa tietoa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: alle 6-vuotiaan lapsen kivun hoito
miten hoidetaan
vanhemmat
kokemus hoidosta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tomminen_Alle 6 ... kivunhoito_lopullinen.pdf 194.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record