Teaching music composition : Creating form in time

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5184-1
Title: Teaching music composition : Creating form in time
Author: Junchaya, Rafael Leonardo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-09-21
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5184-1
http://hdl.handle.net/10138/304893
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Among the research on the different aspects of music education, teaching of music composition has been the less addressed if critically studied at all. Most of the literature on the subject describe personal experiences or promote particular styles or aesthetic views. Besides, the modernist music thought has prioritised abstract models that have lost contact with the listeners’ ability to grasp meaning or contents out of the musical works. The goal of this investigation is to make a critical insight into the practice of composition teaching and, consequently, propose pedagogic guidelines supported by the latest research in cognitive sciences around music perception and processing. The notion of musical form becomes crucial to this task. The research is limited to Western art music during the Twentieth century and it is centred in composition teaching in Peru and Finland. The analysis is done through the study of the specialised literature and from direct observation and interviews to composition teachers. Among the results, it has been observed a lack of common methodology and the presence of confusing vocabulary as well as a lack of teachers’ pedagogical preparation for tertiary level teaching. The proposed guidelines for teaching aim to provide researched tools to enhance the learning and creative processes, considering the listener as an active goal of the whole composition process independently of particular musical idioms or styles.Musiikkikasvatuksen monista tutkimusaloista on sävellyksen opettaminen saanut osakseen vähiten, jos lainkaan tutkimusta. Suuri osa aiheen kirjallisuudesta joko kuvailee henkilökohtaisia kokemuksia tai pyrkii edistämään erityisiä tyylejä sekä esteettisiä näkökulmia. Modernistinen ajattelu musiikkitaiteessa on lisäksi suosinut abstrakteja malleja sivuttaen kuulijoiden kyvyn ymmärtää musiikillisten teosten merkityksiä. Tämän tutkimuksen tavoite on arvioida kriittisesti sävellyksen opettamisen käytäntöjä ja tästä seuraten ehdottaa sävellyksen opettamisen ohjeita perustuen uusimpiin musiikin havaitsemista ja käsittelyä koskeviin kognitiotieteellisin tutkimuksiin. Musiikin muoto tulee käsitteenä tässä tarkastelussa. Tutkimuskohteeksi on rajattu 1900-luvun länsimainen taidemusiikki, keskittyen sävellyksen opetuksen käytäntöihin Perussa ja Suomessa. Analyysi on tehty aihepiiriä koskevaan kirjallisuuteen perehtymällä sekä sävellyksen opettajien haastatteluiden ja opettamisen havainnoinnin pohjalta. Tuloksissa on havaittu, että sävellyksen opettamisen yhtenäiset menetelmät puutuvat eikä monilla sävellyksen opettajilla ole tarvittavia pedagogisia valmiuksia. Ehdotetut ohjeistukset on tarkoitettu varustamaan opettajia tieteellisesti tutkituilla välineillä oppimisen ja luovan prosessin tukemisessa. Koko sävellyksen prosessin aktiivisena tavoitteena on tässä tutkimuksessa pidetty kuulijakokemusta riippumatta osallistujien musiikillisista kielistä tai tyyleistä.
Subject: Musicology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Teaching.pdf 2.279Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record