Choreography as reading practice

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-013-3
Title: Choreography as reading practice
Author: Kellokumpu, Simo
Contributor: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Date: 2019
Thesis level: Doctoral thesis
Belongs to series: Acta Scenica
ISSN: 2242-6485
ISBN: 978-952-353-013-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/305174
URN:ISBN:978-952-353-013-3
Electronic publication: https://www.researchcatalogue.net/view/437088/437089
Abstract: My doctoral artistic research project (2013-2019) examines choreography as reading practice. In the research, the notion of choreography operates simultaneously as an analytical device, problem to be examined, and an artistic outcome. The primary method for the research is choreographic experimental practice that delves into the process of dynamic place-taking in which the human body couples with surrounding movements, from microscopic to telescopic, without the aim of mastering the movement. The research project contains two examined artistic parts; the first one consists of five choreographic projects and the second materializes choreoreading practice as performance with three performers. The research practice delves into the conditions of movement and choreography through the following transformations: from choreographer to choreoreader from choreographing to choreoreading from grounded embodied choreographic construction to astroembodied choreostruction from human vessel to human atmospheric organism In the framework of choreography studies, the research contributes to the shift and expansion from the historical notion of choreography as writing practice, in which the human body masters the movements to a choreoreading practice. The research project also contributes to the genealogies of site-specific and context-responsive practices, extending the notion of site to outer space. Errata On the cover page of the exposition, the peer review logo of The Federation of Finnish Learned Societes should be ignored as the publication has not undergone anonymous peer review. The logo was inserted by the publishers.Tohtorintutkintoon johtanut taiteellinen tutkimusprojektini (2013-2019) tarkastelee koreografiaa lukemisen praktiikkana. Prosessissa koreografia toimii samanaikaiseseti analyyttisenä välineenä, tutkimuskysymyksenä sekä taiteellisena lopputulemana. Ensisijainen tutkimumetodi on ollut kokeileva koreografinen praktiikka, jossa paikantuminen ja paikan ottaminen toimii taiteellisena strategiana jossa ruumis linkittyy sitä ympäröiviin liikkeisiin mikroskooppisesta teleskooppiseen mittakaavaan ilman liikkeen mestaroinnin tavoitetta. Tutkimusprojekti sisältää kaksi tarkastettua taiteellista osaa; ensimmäinen osa koostuu viidestä koreografisesta projektista ja toinen osa on koreolukemista materialisoiva esitys kolmelle esiintyjälle. Tutkimuspraktiikka tarkastelee liikkeen ja koreografian olosuhteita seuraavin muutoksin: koreografista koreolukijaksi koreografioimisesta koreolukemiseen maadoittuneesta ruumiillisesta koreografisesta konstruktiosta astroruumiilliseen koreostruktioon ruumis-säiliöstä atmosfääriseen ruumiiseen Tutkimus asettuu siihen koreografiaa koskevaan historialliseen jatkumoon, joka laajentaa koreografian ymmärrystä kirjoittamisen praktiikasta, jossa liike ymmärretään mestaroituna materiaalina. Tutkimuksen esittelemässä koreolukemisen praktiikassa ruumis kytkeytyy liikkeeseen taiteellisessa prosessissa toisenlaisen asenteen kautta. Tutkimus sijoittuu myös paikka-, tila- ja kontekstisidonnaisen taiteen historian jatkumoon venyttämällä paikan ja tilan käsitteen ulkoavaruuden mittakaavaan. Errata Ekposition avaussivulla oleva Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus tulisi jättää huomiotta, sillä tätä julkaisua ei ole anonyymisti vertaisarvioitu. Virhe on julkaisijan.
Subject: koreolukeminen
choreoreading
Subject: koreolukeminen
choreoreading
Subject (ysa): taiteellinen tutkimus
koreografia
taiteellinen työ
kirjoittaminen
lukeminen
Subject (allärs): konstnärlig forskning
koreografi
konstnärligt arbete
skrivande
läsning
Subject (lcsh): Choreography.
Art--Research.
Writing.
Reading.
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record