Säteilypakote-käsitteen oppiminen Ilmasto.nyt-kurssilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043403
Title: Säteilypakote-käsitteen oppiminen Ilmasto.nyt-kurssilla
Author: Martikainen, Jyrki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043403
http://hdl.handle.net/10138/305177
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fysiikka
Abstract: Tässä tutkielmassa tutkittiin säteilypakote-käsitteen oppimista Ilmasto.nyt-kurssilla ja kurssin taustamuuttujien vaikutusta kurssin suorittamiseen. Kurssi on monitieteinen ja se toteutettiin monimuoto-opetuksena. Ilmasto.nyt-kurssille osallistui monella tapaa heterogeeninen opiskelijajoukko. Kurssin suoritti vuosina 2016 ja 2017, 172 opiskelijaa, joista 38 otettiin mukaan tähän tutkimukseen. Kurssille osallistuneita tutkittiin sukupuolen, opiskeluvuoden, tiedekunnan, vastausten pituuden ja suorituskielen mukaan. Tutkimuksessa havaittiin että 5.-6. vuoden opiskelijat ja äidinkielellä vastanneet saivat muita parempia arvosanoja. Pidemmät vastaukset paransivat arvosanoja keskimäärin. Opiskelijat valitsivat kysymyspatterista vastattavaksi erilaisia kysymyksiä riippuen opiskelijan tiedekunnasta. Kurssia arvioitiin haastavaksi, mutta hyödylliseksi ja kattavaksi. Tutkimuksessa käytettiin tilastollisia menetelmiä, eri taustamuuttujien ja arvosanojen välisten riippuvuuksien selvittämiseksi.
Subject: säteilypakote
ilmastonmuutos
MOOC
monitieteinen
monimuoto-opetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu Martikainen.pdf 1.798Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record