Complementary Feeding Perceptions and Practices in the Light of the Health Belief Model : A Qualitative Study in Rural Uganda

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043402
Title: Complementary Feeding Perceptions and Practices in the Light of the Health Belief Model : A Qualitative Study in Rural Uganda
Author: Hyvönen, Aliisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909043402
http://hdl.handle.net/10138/305183
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Lasten aliravitsemus ja siihen liittyvät sairaudet ovat alle viisivuotiaiden merkittävin kuolinsyy, aiheuttaen 45% lasten kuolemista maailmanlaajuisesti. Lisäruokinnan aloittaminen on kriittinen kohta lapsen ravitsemuksen kannalta. Aiempien tutkimusten perusteella lisäruokintakäytännöt ovat puutteellisia Itä-Afrikassa, myös Ugandassa. Erityisiä huolenaiheita ovat lisäruokinnan väärä ajoitusajankohta sekä heikko ruokavalion laatu alle kaksivuotiailla lapsilla. Lisäruokinta koostuu monista eri käytännöistä. Hyvä lisäruokinta käsittää ravitsevan ruuan lisäksi ruokintahetken, -tekniikan ja -tyylin. Hyvien lisäruokintakäytänteiden edistäminen vaatii näin ollen monta lähestymistapaa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisäruokintakäsitysten ja -käytäntöjen kuvaaminen terveysuskomusmallin (HBM) perusteella ja selvittää, miten terveyskäyttäytymistä muuttamalla voitaisiin edistää parempia lisäruokintakäytäntöjä. Tutkimus toteutettiin Kirewan maaseutualueella Ugandassa. Yhteensä 9 fokusryhmäkeskustelua (FGD) pidettiin alle kaksivuotiaiden lasten huoltajille: äideille, isille, isoisille ja isoäideille. Fokusryhmissä käytettiin aktivointimenetelmänä GloCal-opetusvideoita lasten ravitsemuksesta ja hoidosta. Tutkimuksessa haastateltiin lisäksi paikallista terveystyöntekijää. Keskustelu- ja haastatteluaineisto analysoitiin deduktiivisella terveysuskomusmalliin perustuvalla menetelmällä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osallistuneiden Kirewalaisten huoltajien lisäruokintakäytännöt ovat puutteellisia ajoituksen, ruokavalion monipuolisuuden, ruuan rakenteen ja ateriatiheyden osalta. HBM:iin perustuva analyysi osoitti, että Kirewalaiset huoltajat eivät ymmärtäneet lisäruokinnan merkitystä lasten aliravitsemuksen ja kitukasvuisuuden ehkäisemisessä. Tulosten perusteella huoltajille kannattaisi kohdentaa neuvontaa huonon lisäruokinnan merkityksestä aliravitsemukselle. Tutkimuksen perusteella GloCal-videot voivat auttaa ymmärtämään parempia lisäruokintakäytäntöjä.Infant undernutrition with associated diseases is a leading cause of under-five deaths globally, causing 45% of child deaths. A critical point for the nutritional status of the infant is the time when the first foods are introduced in addition to breastfeeding, i.e. complementary feeding. Based on prior research, complementary feeding practices are inadequate in East Africa, including Uganda. Particular concerns are the not timely introduction of complementary foods and low dietary diversity of children under two years. Complementary feeding is a complex set of behaviours. Good complementary feeding comprises, in addition to nutritious food itself, the feeding moment, technique and style. The promotion of good complementary feeding practices therefore demands multiple approaches. The aim of this study was to explore complementary feeding perceptions and practices in the context of the Health Belief Model (HBM) and to gain understanding on how to promote health behaviour change for better complementary feeding. The study was carried out in the rural area of Kirewa, Uganda. All together 9 focus group discussions (FGD) were held for caretakers of children under two: mothers, fathers, grandfathers and grandmothers. A set of educational videos on infant care and feeding practices, the GloCal-videos, were used as a projective tool in the FGDs. In addition, one individual interview with the local health care worker was conducted. The data from the FGDs and the interview were analysed with a deductive content analysis method based on the HBM. The findings from this research demonstrate that complementary feeding practices among the study participants were suboptimal in relation to timing, dietary diversity, consistency and feeding frequency. The importance of complementary feeding as a health behaviour preventing malnutrition and stunting was not understood among these Kirewan caretakers. The findings from the HBM based analysis suggest messages about the susceptibility of children to detrimental consequences of poor feeding and their seriousness should be targeted to caretakers. Based on this study, the GloCal-videos may work as cues to action for better complementary feeding practices.
Subject: complementary feeding
infant feeding
feeding practices
feeding perceptions
Uganda
the Health Belief Model
qualitative study
lisäruokinta
lasten ruokinta
ruokintakäsitykset
ruokintakäytännöt
Uganda
terveysuskomusmalli
laadullinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hyvonen_Aliisa_Pro_Gradu_2019.pdf 3.333Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record