“Me ollaan kuin myrskyävällä merellä” : Affektiivisuus yliopiston tasa-arvotyöskentelyssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093413
Title: “Me ollaan kuin myrskyävällä merellä” : Affektiivisuus yliopiston tasa-arvotyöskentelyssä
Author: Vainonen, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093413
http://hdl.handle.net/10138/305281
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän Pro gradu -tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisia affektiivisia käytäntöjä yliopiston tasa-arvon parissa työskentelevien ryhmien toiminnassa ilmenee, ja miten nämä käytännöt kietoutuvat yliopistolla tehtävään tasa-arvotyöhön. Olen paikantanut aineistosta affektiivisia tiivistymiä, ja näiden tiivistymien avulla tarkastelen niitä tapoja, joilla affektit kietoutuvat historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneisiin tasa-arvotyön tekemisen tapoihin. Tutkimusta ohjaavat Sara Ahmedin ja Margaret Wetherellin teoretisoinnit affektiivisuudesta. Ajatus tutkimuksesta syntyi työskennellessäni tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeessa Helsingin yliopistolla. Tasa-arvotyöskentelyä tuntuivat ohjaavan tietyt säännönmukaisuudet, joiden jäljille pääsin kiinnittämällä huomioni affektiivisiin käytäntöihin. Huomasin, ettei tämän tyyppistä tutkimusta ole vielä tasa-arvotyön parissa tehty, ja halusin selvittää affektiivisuuden tarjoamia mahdollisuuksia tasa-arvotyön tutkimukseen. Havainnoin työntekijöiden ja opiskelijoiden työskentelyä eri puolilla tiedekuntaa tasa-arvoteemojen parissa toimivissa työryhmissä lukuvuoden 2018–2019 ajan. Lisäksi haastattelin kolmea yliopiston työntekijää. Sovelsin havainnoinnissa jälkistrukturalistista nomadista etnografiaa ja kuljeskelun metodologiaa, mikä tarkoitti ennen kaikkea ajattelun liikettä ja epävarmuuksien näkyviin jättämistä raportoinnin eri vaiheissa. Affektiivisia tiivistymiä löytyi kaikista niistä paikoista, joissa tasa-arvoa pyrittiin tavalla tai toisella edistämään. Affektiivisia tiivistymiä rakentui erityisesti asiantuntijuuden henkilöitymisen, hiljaisuuksien, tasa-arvotyön arvostuksen ja tasa-arvotyölle asetettujen tavoitteiden ympärille, ja tiivistymillä oli materiaalisia seurauksia. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tasa-arvotyö on affektiivisesti värittynyttä. Affektiivisuus voi olla työskentelyä vauhdittavaa, mutta toisaalta tiivistymät voivat myös hidastaa työskentelyä toistaessaan säännönmukaisuuksia vuodesta toiseen. Tässä tutkimuksessa olen tunnistanut ja nimennyt affektiivisia tiivistymiä, ja tarkastellut niiden vaikutuksia yliopistolla tehtävän tasa-arvotyön tekemisen tapoihin. Tuloksia voidaan käyttää tasa-arvotyön ja sen tutkimuksen kehittämiseen.The aim of this master’s dissertation was to look into the affective practices that took place and affected the work in the equality work groups at the university. In this study I will explain how through affective practices and layers the affects become entangled into the patterns of equality work shaped historically and culturally. In my theoretical approach I follow Sara Ahmed’s and Margaret Wetherell’s work and their understanding of affect, affective practice and emotion. I was working in an equality project at the University of Helsinki, and it seemed that certain regularities were affecting the equality work. I started to ask how to get a closer look of those regularities and patterns. I noticed that looking for affective practices could be the key to get a closer look into those patterns. I wanted to find out what possibilities the concept of affect could bring into the current research of equality work. I implemented my research by ethnographic observation and interviews in different groups that were working with the themes of equality and diversity in the faculty. I collected data during the semester 2018–2019, and interviewed three university employees. My methodological approach was post structural nomadic ethnography, which first and foremost meant constantly moving in the thought process. Uncertainty was present not only in the observation and interviews but also in the written report. I found that affective practices were present in all those places where equality was promoted. Especially the themes of individual-based expertise, silences, appreciation and goals of equality work collected several affective layers. Those layers had material consequences which I will further explain in this study. Based on my research equality work is rich in affective practices. Affects can be a force of change, but affective layers can also hinder the work with the regularities and patterns that follow affective practices. I have identified and named four affective layers, and studied the effects of those layers in the equality work groups of the university. The results of this study can be utilized in the further research and development of equality work.
Subject: tasa-arvotyö
affektiivisuus
affektiivinen käytäntö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vainonen_Milla_Pro_gradu_2019.pdf 689.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record