Association of the DBH polymorphism rs3025343 with smoking cessation in a large population-based sample

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909113482
Title: Association of the DBH polymorphism rs3025343 with smoking cessation in a large population-based sample
Author: Hirvonen, Katariina; Korhonen, Tellervo; Salomaa, Veikko; Männistö, Satu; Kaprio, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909113482
http://hdl.handle.net/10138/305393
Thesis level: master's thesis
Abstract: DBH-geeni koodaa dopamiinia hajottavaa entsyymiä, joka on liitetty palkkiojärjestelmään vaikuttamisen kautta erilaisiin riippuvuuksiin. DBH:n variaatioiden on todistettu liittyvän tupakointikäytänteisiin ja –tapoihin monessa tutkimuksessa. Viimeisimpänä rs3025343 liitettiin tupakoinnin lopettamiseen suuressa GWAS meta-analyysissa. Tutkimuksemme tavoitteena olikin replikoida kyseinen löydös suuressa väestötutkimusnäytteessämme. Lisäksi halusimme tutkia, vaikuttaisiko rs3025343 jonkin muun ympäristötekijän kautta vai itsenäisesti tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimusnäytteemme on peräisin suomalaisesta väestönäytteestä, FINRISK-tutkimuksesta. Siihen lukeutuu 26,582 genotyypattua henkilöä tupakointistatuksineen. Analyysit rajasimme 11,926 yksilöön, jotka olivat joko nykyisiä tupakoitsijoita (n=6,578) tai vähintään 6kk sitten tupakoinnin lopettaneita (n=5,348). Henkilöistä oli saatavilla myös kattavasti muita tietoja mukaan lukien sosioekonominen status, terveyteen liittyviä tapoja ja terveydentila, joita käytimme analyyseissä hyväksi. Yhteys rs3025343 ja tupakoinnin lopettamisen välillä (OR=1.12, p=0.094, 95%CI=0.98-1.30) osoittautui tutkimuksessamme identtiseksi GWAS-tutkimuksen kanssa (OR=1.12, 95%CI=1.08-1.18). Mikään testatuista fenotyypeistämme ei vaikuttanut tuohon yhteyteen merkitsevästi. Siviilisääty, koulutustaso, masennus, alkoholin käyttö, itseraportoitu terveys sekä COPD assosioituivat fenotyyppitekijöistä tupakoinnin lopettamiseen, mutta mikään edellämainituista assosiaatioista ei riippunut tutkimastamme genotyypistä. Vaikka tutkimustuloksemme ei ole tilastollisesti merkitsevä, efektikoko viittaa vahvasti siihen, että tutkimallamme polymorfismilla on jonkinasteinen yhteys tupakoinnin lopettamiseen. Merkitevyyden esiinsaamiseksi riittävällä voimalla (80%) otoskoon tulisi olla niinkin suuri kuin 36,092 tapausta ja 29,343 kontrollia, koska harvinaisemman alleelin kantajia on suhteellisen vähän (7,1%). DBH-geenin variaatiot ovat osoittautuneet monessa tutkimuksessa olevan yhteydessä nikotiiniriippuvuuteen tai tupakoinnin lopettamiseen. Jos näitä yhteyksiä saadaan tutkittua lisää, on mahdollista että tietoja voitaisiin käyttää hyväksi tulevaisuudessa esim. yksilöllisesti räätälöidyssä tupakoinnin lopettamisen hoidossa.
Subject: Smoking cessation
nicotine dependence
genetics


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record