Suomalaisten pienpuolueiden protesti 2015—2019

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023587
Title: Suomalaisten pienpuolueiden protesti 2015—2019
Author: Mäkinen, Max
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies (2010-2017)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023587
http://hdl.handle.net/10138/305831
Thesis level: master's thesis
Discipline: Poliittinen historia
Political History
Politisk historia
Abstract: Tutkielma käsittelee suomalaisia protestihenkisiä pienpuolueita, jotka olivat puoluerekisterissä vaalikaudella 2015—2019. Puolueet ovat Itsenäisyyspuolue, Kansalaispuolue, Seitsemän tähden liike ja Suomen kansa ensin. Puolueiden ideologiaa, toimintaa ja erityispiirteitä peilattiin valtavirtapolitiikkaan, eli eduskuntapuolueiden harjoittamaan ja äänestäjien valtaosan kannattamaan politiikkaan. Lisäksi puolueiden edustamaa protestia arvioitiin suhteessa suomalaisen poliittisen protestin traditioihin, joista tutkielmassa esiteltiin talonpoikaisprotesti, EU-vastainen protesti ja äärioikeistolainen protesti. Tutkielman aineistona käytettiin puolueiden ja niiden toimijoiden tuottamaa materiaalia, eri medioiden ja viranomaisten tuottamaa materiaalia, sekä lukuisten muiden toimijoiden tuottamaa materiaalia. Tutkielmaa varten tehtiin haastatteluja pienpuoluejohtajien kanssa, sekä hyödynnettiin tekijän aiempaa tutkimusta varten tehtyjä haastatteluja. Teoreettista pohjaa tutkielmalle saatiin pääasiassa liiketutkimusta ja poliittista historiaa käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta. Pienpuolueiden keskeisimmät politiikan sisällöt koskevat maahanmuuton vastustamista, EU:n vastustamista, sekä maaseudun huomattavaa tukemista. Puolueilla on näissä asioissa eri painotuksia. Pienpuolueet ovat usein ideologisesti vastakkaisia suhteessa valtavirtapolitiikkaan. Jos pienpuolue kannattaa samoja teemoja kuin valtavirtapuolue, pienpuolueen versio kyseisistä teemoista on lähes poikkeuksetta radikaalimpi. Pienpuolueet nostavat esiin myös lukuisia pieniä teemoja, jotka eivät nouse valtavirtapolitiikassa juuri lainkaan esiin. Pienpuolueista kolme on alun perin keskustapuolueesta irtautuneita. Vain yksi puolueista on noussut kokonaan parlamentaarisen järjestelmän ulkopuolelta. Tämä puolue (Suomen kansa ensin) eroaa muista puolueista myös siten, että sen toiminnan painopiste on vähintään yhtä paljon ulkoparlamentaarisessa, kuin parlamentaarisessa vaikuttamisessa. Muut pienpuolueet tähtäävät toiminnallaan lähemmäs perinteistä parlamentaarista politiikkaa. Pienpuolueiden toimintaa hankaloittavat varojen ja näkyvyyden puute, varteenotettavien puoluetoimijoiden puute ja osittain näistä syistä johtuva uskottavuuden puute. Suomalainen poliittinen protesti myös kanavoituu huomattavilta osin eduskuntapuolue Perussuomalaisten kautta, minkä seurauksena pienpuolueille jäävä poliittinen tila vaikuttaa jäävän pieneksi.
Subject: Pienpuolueet
Kulttinen miljöö
Subject (yso): protestit
äärioikeistolaisuus
EU-vastaisuus
aluepolitiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record