Psykotrooppisten lääkeaineiden erotus neste- ja kaasukromatografisilla analyysimenetelmillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153676
Title: Psykotrooppisten lääkeaineiden erotus neste- ja kaasukromatografisilla analyysimenetelmillä
Author: Mannelli, Petriina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153676
http://hdl.handle.net/10138/306130
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences
Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Discipline: none
Abstract: Psykotrooppiset lääkeaineet vaikuttavat potilaan psyykeeseen. Tällaisiä lääkeaineita ovat esimerkiksi antipsykoottiset ja antidepressiiviset lääkeaineet. Ne ovat tehokkaita tautien hoidossa, mutta vakavien haittavaikutusten välttämäiseksi lääkeaineenpitoisuuden tasoa tulee seurata. Terapeuttisessa lääkkeen monitoroinnissa on tärkeää toteuttaa seurantasuunnitelmaa, etenkin klotsapiiniä sekä norklotsapiini käyttävien potilaiden kohdalla. Tämän maisterin tutkielman kirjallisessa osassa tarkastastellaan psykotrooppisten lääkeaineiden luokituksia ja molekyylirakennetta. Lisäksi siinä esitellään neste- ja kaasukromatografisia erotusmenetelmiä eri detektoreilla, sekä nestekromatografinen laitteisto. Kromatografiset menetelmät ovat tärkeässä roolissa nykyaikana määritettäessä psykotrooppisia lääkeaineita. Massaspektrometrin käyttö detektorina on yleistynyt huomattavasti, mutta kliinisessä työssä suositaan myös UV-Vis- detektoreja tai diodirividetektoreja. Usein näytteen esikäsittelyssä käytetään aikaa vievää sekä kallista neste-neste uuttoa. Joskus käytetään myös kapillaarissa tapahtuvaa kiinteäfaasiuuttoa tai saostusta. Tutkielman kokeellisessa osassa validoitiin analyysimenetelmä, LC-MS/MS, joka oli lineaarinen, selektiivinen, tarkka ja yksityiskohtainen, sekä toistettava. Lyhyt retentioaika, tehokas ja helppo näytteenesikäsittely saostamalla ja Tecan nesteensiirtorobotilla tehtävä näytteensiirto rutiinianalysointia varten oli suuri etu verrattuna käytössä olleeseen HPLC-UV/Vis- menetelmään. Nykyisellä kuoppalevyllä voidaan tehdä 96- näytteen sarja kun aiemmin pystyttiin analysoimaan vain 50 näytteen sarja. Menetelmä paransi myös muiden analysoitavien näytteiden häiritsevyyttä tarkemmalla detektorilla. Lisäksi tarkoituksena oli vähentää orgaanisten liuottimien kulutusta muuttamalla neste-nesteuutto proteiinien saostukseksi.
Subject: psykotrooppiset lääkeaineet
kromatografinen erotus
LC-MS/MS
LC-UV-Vis
LC-DAD


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record