Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2019 - Talousvesimääritykset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/306969

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_47_2019.pdf 1.500Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2019 - Talousvesimääritykset
Author: Björklöf, Katarina; Koivikko, Riitta; Sara-Aho, Timo; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 47/2019
ISBN: 978-952-11-5102-6
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/306969
Abstract: Proftest SYKEn järjestämään pätevyyskokeeseen talous- ja kaivovesimääritysten testisuureille osallistui 40 osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen tavoitehajontana pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-40 % 95 %:n luottamusvälillä. Koko tulosaineistossa oli hyväksyttäviä tuloksia 91 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli hieman korkeampi kuin edellisessä talousvesivertailussa. Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys täyttivät laatukriteerit testattujen testisuureiden osalta (pH, NH4 ja alkaliniteetti). Menetelmävertailuissa todettiin talousvesinäytteen nitriittituloksissa tilastollisesti merkitsevä ero manuaalisen ja automaattisen sulfaniiliamidimenetelmän ja muiden menetelmien välillä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
Subject: pätevyyskoe
Subject (yso): talousvesi
vesianalyysi
pätevyys
laboratoriot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record