Hur kan man mäta usability för digitalt material inom undervisning i främmande språk? : Som exempel används sjätte klassens digitala material för svenska som andra främmande språk

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911263981
Title: Hur kan man mäta usability för digitalt material inom undervisning i främmande språk? : Som exempel används sjätte klassens digitala material för svenska som andra främmande språk
Author: Sannemann-Damström, Stephanie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911263981
http://hdl.handle.net/10138/307475
Thesis level: master's thesis
Discipline: pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk
Abstract: Denna avhandling handlar om läromedlens medieinnehålls användbarhet, dvs. usabilityn. I denna avhandling försöker jag fastställa usabilityn (användbarheten) för medieinnehållet av läromedel i svenska som andra främmande språk enligt den finska läroplanen från 2014. De läromedel jag koncentrerar mig på är Megafon 1, Hallonbåt 1 och Pä gång 1. Elevernas åldersgrupp är årskurs 6, som enligt den nya läroplanen har påbörjat undervisningen i svenska redan på klass 6 istället för klass 7. Läraren kan därmed antingen vara en klasslärare eller en ämneslärare med mycket varierande pedagogisk och ämnesdidaktisk utbildning. För att kunna göra en bedömning av läromedlens usability, måste man definiera de finländska läroplanens kompetensmål i svenska, som bygger på de allmänna kompetensmålen samt på finsk lagstiftning. Ett läromedel som inte uppfyller dessa krav är inte användbar i undervisningen. Jag går tillbaka till de allmänna pedagogiska målen som ligger bakom kompetensmålen och som stöder Lim & Lees usabilitykriterier för undervisning i främmande språk. Jag kontrollerade dessa användbarhetskriterier för sjätte klassens Megafon 1, Hallonbåt 1 och Pä gång 1 (dvs. läromedlens första halva). Jag kom fram till att enbart den tekniska usabilityn kan mätas någorlunda tillförlitligt, för den pedagogiska usabilityn beror såväl på användarens kunskaper och personlighet samt målgruppens behov och förväntningar. I sista kapitlet tar jag även upp olika förbättringsförslag för framtida digitala läromedel.
Subject: användbarhet
digitala läromedel
svenska som andra inhemska språk
svenska som B-språk
undervisning i främmande språk
multilitteracitet
Lim & Lee
Subject (yso): ruotsi toisena kielenä
usability
opetusmateriaali
kieltenopetus
verkko-oppimateriaali
svenska som andraspråk
usability
användbarhet
mediepedagogik
digitala läromedel


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record