Sijanvalinnat korealaisten suomen alkeisoppijoiden teksteissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194245
Title: Sijanvalinnat korealaisten suomen alkeisoppijoiden teksteissä
Author: Räihä, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194245
http://hdl.handle.net/10138/309112
Thesis level: master's thesis
Discipline: suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan korealaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissaan tekemiä subjektin, objektin, predikatiivin ja paikan adverbiaalin sijanvalintoja. Tutkielmassa selvitetään, millaista korealaisten oppijoiden sijanvalinta on ja mitä mahdollisia syitä on suomen yleiskielestä poikkeavien sijanvalintojen taustalla. Äidinkielenään koreaa puhuvien oppijansuomea ei ole vielä juurikaan tutkittu. Tutkielman aineisto koostuu 13 kirjoitelmasta, joiden tehtävänantona oli kirjoittaa kertomus kuvasarjasta. Tekstit kirjoitettiin eteläkorealaisessa yliopistossa järjestetyn suomen alkeiskurssin päätteeksi. Tutkielman menetelmänä käytetään sekä kontrastiivista analyysiä että virheanalyysiä. Analyysin kontrastiivisissa osioissa tarkastellaan taustoittavasti, miten suomen subjekti, objekti, predikatiivi ja paikan adverbiaali ilmaistaan koreassa. Virheanalyysin keinoin puolestaan tarkastellaan aineiston teksteissä tehtyjä sijanvalintoja. Suomen yleiskieltä noudattavat ja yleiskielestä poikkeavat sijanvalinnat lasketaan. Tämän jälkeen tarkastellaan yleiskielestä poikkeavia sijanvalintoja tarkemmin konteksteissaan ja pohditaan sijanvalintoihin vaikuttaneita syitä. Tuloksena todetaan, että kaikkiaan aineiston oppijat valitsevat sijat erittäin onnistuneesti. Prosentuaalisesti tarkasteltuna eniten yleiskielen mukaisia sijanvalintoja tehdään subjekteissa. Toisena objektin ja predikatiivin sijanvalinnat osataan lähes yhtä hyvin. Vähiten yleiskielen mukaisia valintoja tehdään paikan adverbiaaleissa. Analyysi osoittaa, että yleiskielestä poikkeavien sijanvalintojen taustalla vaikuttavat monet syyt, joista osa liittyy syntaksin hallintaan, mutta osa esimerkiksi taivuttamisen tuottamiin haasteisiin. Aineistossa esiintyy sekä yleisiä että oppijakohtaisia virheitä. Kaikkiaan yleisiä virheitä ovat muun muassa nominatiivin ylikäyttö objektin sijana ja todennäköisesti alkeiskurssin aikana fraaseina opittujen muotojen käyttö väärin uusissa konteksteissa. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, jotta koreankielisten oppijansuomesta saataisiin tarkempi kuva.
Subject: suomi vieraana kielenä
korean kieli
sijamuodot
virheanalyysi
kielen oppiminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record