Narrative Ethics and the Representation of Otherness in Three Novels for Children and Young Adults

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194228
Title: Narrative Ethics and the Representation of Otherness in Three Novels for Children and Young Adults
Author: Hämäläinen, Rosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194228
http://hdl.handle.net/10138/309118
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: R. J. Palacion Wonder (2012), John Greenin ja David Levithanin Will Grayson, Will Grayson (2010) ja Angie Thomasin The Hate U Give ovat hyvin menestyneitä lasten ja nuorten kirjoja, joita yhdistää paitsi realistinen maailmankuvaus ja minäkertoja myös tarinoille keskeiset eettiset teemat kuten kiusaaminen ja syrjintä erilaisuuden perusteella. Näiden aihepiirien perusteella romaanien voisi olettaa toimivan ihanteellisena lukemisena vaikutuksille alttiille lapsilukijoille, mutta eettinen lähestymistapa yhtä ihmisryhmää kohtaan ei välttämättä takaa, etteikö teksti sisältäisi myös kyseenalaisia vähemmistöjen kuvauksia. Tutkielmassa määritellään lähiluvun keinoin, kuinka romaanien hahmot edustavat sukupuolen, etnisyyden, seksuaalisuuden tai vammaisuuden vuoksi toiseutettuja ihmisiä ja ihmisryhmiä. Kielteisten kuvausten kohdalla tutkielmassa tarkkaillaan, sisältävätkö teokset kuvauksia eri vähemmistöön kuuluvista hahmoista ja tulevatko nämä hahmot toiseudestaan johtuen tarinoissa tuomituiksi, vähätellyiksi tai pelkistetyiksi stereotyypeiksi. Myönteiset kuvaukset puolestaan tarjoavat mahdollisuuden analysoida, kuinka romaaneissa käsitellään empatiaa, sympatiaa ja sääliä, ja kuinka niissä pyritään herättämään kyseisiä tunteita lukijassa. Lopuksi pohditaan myös huumorin, ironian ja realististen kuvausten arvoa liiallisen moralisoinnin välttämisessä, joka muuten saattaisi muodostua ongelmaksi teosten suosiolle ja niiden sanoman tehokkuudelle. Analyysissa hyödynnetään populaari- ja lastenkirjallisuuden sekä kerronnan etiikan tutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimuskäsitteitä. Analyysi osoittaa kuinka romaanin eettinen aihepiiri vaikuttaa paitsi siihen, keneen lukijan odotetaan kohdistavan myötätuntonsa, myös käänteisesti siihen, kuka jätetään huomiotta tai esitetään tuomittavana, naurettavana tai yksipuolisena. Wonder käsittelee syrjintää syntymävamman perusteella ja sivuaa myös etnisyyttä, mutta ei sisällä seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia hahmoja. Will Grayson, Will Grayson käsittelee seksuaalisuutta, mutta jättää etnisyyden ja vammaisuuden vähälle huomiolle. The Hate U Give keskittyy lähes yksinomaan etnisyyteen. Kaikissa kolmessa romaanissa on naishahmoja, mutta ne esittävät naiseuden lähinnä kielteisessä valossa. Toisaalta kaikissa korostetaan hyväksynnän, myötätunnon sekä syrjittyjen oikeuksien puolustamisen arvoa. Tämä näennäinen ristiriita, epäselvyys ja moninaisuus ei tee kirjoista huonoja tai moraalisesti arveluttavia vaan peräänkuuluttaa lähinnä keskustelua ja lähilukutaitojen opettamista lastenkasvatuksessa.
Subject: lasten- ja nuortenkirjallisuus
populaarikirjallisuus
kertomuksen etiikka
toiseus
empatia
sympatia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record