Fosforilannoituksen vaikutus keräkaalin (Brassica oleracea L. Capitata-Ryhmä) satoon, fosforin ottoon ja fosforin peltotaseeseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194183
Title: Fosforilannoituksen vaikutus keräkaalin (Brassica oleracea L. Capitata-Ryhmä) satoon, fosforin ottoon ja fosforin peltotaseeseen
Author: Asikainen, Aava
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201912194183
http://hdl.handle.net/10138/309367
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Keräkaalin fosforilannoitusta on tutkittu vähän, vaikka kaali on tärkeä avomaavihannes Suomessa. Kaalille suositellut lannoitemäärät ovat verrattain suuria, ja liiallinen lannoitus lisää ravinteiden huuhtoumariskiä. Tarvitaan tieteellistä tutkimusta, jotta voidaan selvittää, millaisella lannoitustasolla varmistetaan hyvä sato vähentäen samalla ympäristöriskejä. Tässä tutkielmassa tutkittiin fosforilannoituksen vaikutusta keräkaalin satoon, fosforipitoisuuteen, fosforinottoon ja fosforin peltotaseeseen. Piikkiössä järjestettiin kaksi koetta fos-forin suhteen viljavuudeltaan erilaisilla peltolohkoilla. Korkean P-viljavuusluokan kokeessa oli neljä lannoitustasoa välillä 0-32 kg P ha-1 ja välttävän P-luokan kokeessa neljä käsittelyä välillä 0-100 kg P ha-1 sekä lisäksi starttilannoitekäsittely. Käsittelyllä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta satoon, kasvinäytteiden fosforipitoisuuksiin tai fosforinottoon. Sato oli korkean P-luokan kokeessa 83-87 t ha-1 ja välttävän P-luokan kokeessa 66-69 t ha-1. Kasvusto otti fosforia korkean P-luokan kokeessa 50 kg ha-1 ja peltotase oli kaikilla lannoitustasoilla alijäämäinen. Välttävän P-luokan kokeessa fosforinotto oli 40-45 kg ha-1 ja peltotase ylijäämäinen lannoitustasosta 30 kg P ha-1 lähtien. On todennäköistä, että keräkaalille riittää ympäristökorvauksen lannoitusrajoja vähäisempi fosforilannoitus. Kaalille voidaan suositella lannoitustasoa, jolla korvataan sadon mukana poistunut fosfori.Research on phosphorus (P) fertilization of white cabbage has been limited even though white cabbage is an important field vegetable in Finland. The quantities of phosphorus recommended in Finland when cultivating white cabbage are relatively large and excessive fertilization increases the risk of runoff to water systems. Scientific research is needed to determine fertilization levels that ensure good yields while reducing risks to the environment. The effects of P fertilization on yield, phosphorus uptake and phosphorus balance of white cabbage were studied in two soils of different P status in Piikkiö, Finland. The experiment on soil with loamy sand texture and high P status consisted of four fertilization treatments between 0-32 kg P ha-1 while the experiment on clay parcel with relatively low P status consisted of five treatments between 0-100 kg P ha-1, including a starter treatment. Yield, plant P content and P uptake were unaffected by the treatments. Yield was 83-87 t ha-1 on high P soil and 66-69 t ha-1 on low P soil. In high P soil, uptake of P by the plants was 50 kg ha-1 and field P balance was negative in all treatments. In low P soil, uptake was 40-45 kg ha-1 and P balance was positive starting from treatment level 30 kg P ha-1. It is likely that P fertilization levels based on the maximum limits set by the national Agri-environmental Programme are unnecessarily high for white cabbage. A level of fertilization equaling the P uptake of the yield can be recommended.
Subject: keräkaali
lannoitus
fosfori
fosforilannoitus
ravinnepitoisuus
ravinnonotto
ravinnetase


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Asikainen_Aava_Pro_gradu_2019.pdf 770.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record