Val av företagsform ur en skattesynvinkel : personbolag eller aktiebolag?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131030
Title: Val av företagsform ur en skattesynvinkel : personbolag eller aktiebolag?
Author: Eriksson, Fanny
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001131030
http://hdl.handle.net/10138/309954
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt
Abstract: I Finland finns det olika företagsformer som t.ex. personbolag och aktiebolag. Beroende på företagsform variera bl.a. inkomstbeskattningen. Som exempel tillämpas olika skattesystem på personbolag och aktiebolag. I rättslitteraturen har olika företagsformers inkomstbeskattning diskuterats varav det har påpekats att företagsformers inkomstbeskattning är bl.a. oneutralt och orättvis. Speciellt personbolag diskrimineras i jämförelse med aktiebolag. Därtill har det nyligen kommit lagändringar som väcker intresse för just bolagsformen aktiebolag eftersom bl.a. grundandet av aktiebolag förenklats och sålunda förutses valet av aktiebolag öka. Syftet med denna avhandling är att reda ut hur inkomstbeskattningen regleras i personbolag och aktiebolag samt belysa företagsformernas skillnader. Dessutom är syftet att reda ut hur ett personbolag ändras skatteneutralt till ett aktiebolag. I avhandlingen granskas regleringen utifrån ett existerande företag som är ett kommanditbolag. På basis av case företagets situation har även forskningsfrågorna formulerats. Avhandlingen ska besvara när det finns grundade anledningar att ändra företagsform för att minimera inkomstbeskattningen och hur förverkligas ändring av företagsform så att skattepåföljder undviks. För att besvara forskningsfrågorna har regleringen tillämpats på case företaget och genom olika jämförelsekalkyler har slutsatserna övervägts. Beroende på case företagets resultat varierade företagsformernas skattebelastning. Då case företagets resultat var mindre skatteåret 2017 var det inga större skillnader i företagsformernas skattebörda medan det skatteår 2018 var större skillnader i företagsformernas skattebörda. När case företagets resultat var över 70 000 euro var inkomstbeskattningen lägre i aktiebolaget. Case företagets resultat förväntas öka i framtiden och sålunda finns det grundande anledningar att ändra företagsform för att minimera inkomstbeskattningen. För att ändring av företagsform ska ske utan skattepåföljder ska företaget handla i enlighet med lagens bestämmelser. Det är bl.a. viktigt att case företagets verksamhet, tillgångar och skulder samt ägare huvudsakligen fortsätter på samma sätt i aktiebolaget såsom i kommanditbolaget. Eftersom case företaget ska fortsätta huvudsakligen såsom tidigare kan kommanditbolaget ändras till ett aktiebolag skatteneutralt. Utifrån dessa slutsatser anser jag att case företaget borde ändra verksamhetsform till aktiebolag fr.o.m. 1.1.2020 och sålunda minimera inkomstbeskattningen. Följaktligen är detta min handlingsrekommendation till case företaget.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record