Työn hallittavuus-vaativuus -mallin rakennevaliditeetti ja mittausinvarianssi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121339
Title: Työn hallittavuus-vaativuus -mallin rakennevaliditeetti ja mittausinvarianssi
Author: Lintula, Sakari Johannes
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121339
http://hdl.handle.net/10138/311564
Thesis level: master's thesis
Abstract: Mikäli kykenemme tunnistamaan työstressiä edeltävät tekijät, voimme löytää keinoja vaikuttaa työssäkäyvien ihmisten mielenterveyteen ennakoivasti. Näiden tekijöiden tunnistamiseen vaaditaan validia mittaamista. Tässä tutkimuksessa keskitytään työn hallittavuus-vaativuus -kyselyn rakennevaliditeettiin ja ajalliseen mittausinvarianssiin, jota on tutkittu maailmalla ja Suomessa. Epäselvyyksiä näiden asioiden suhteen on jäljellä kirjallisuudessa ja niitä pyritään selvittämään tässä tutkimuksessa. Otoksena toimii Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimuksessa (LASERI) kerätty aineisto, joka sisältää laaja-alaisesti eri ammattiryhmissä olevia henkilöitä. Aineiston avulla työn hallittavuus-vaativuus -kyselyn rakennevaliditeettia ja ajallista mittausinvarianssia tutkitaan rakenneyhtälömallinnuksella. Tulokset viittaavat pääsääntöisesti hyvään rakennevaliditeettiin. Joitain huomioita kuitenkin käsitellään diskussiossa. Lisäksi ajallinen mittausinvarianssi tämän tutkimuksen tulosten perusteella pitää. Tulokset tuovat varmuutta mittarin käyttöön ja täten myös aiempien tutkimuksien tuloksien pohjalta tehtyihin päätöksiin.Recognizing factors that contribute to strain of employees is important. If we are able to do this we are also able to promote the mental health of the working population. Valid measurement is required if we want to achieve this. In this thesis the focus will be on the job demand-control questionnaire's construct validity and longitudinal measurement invariance. Some problems exist in the research and the aim of this thesis is to contribute in solving these problems. The sample is from the Children's Risk Factors for Coronary Heart disease study, and the sample includes observations from a wide spread of people from different occupations. Structural equation modeling is used to test the hypotheses of construct validity and longitudinal measurement invariance. The results point towards good construct validity and longitudinal measurement invariance. Some remarks that came up with the analysis are discussed. The results give clarity considering the hypotheses and confidence in deductions made with the questionnaire.
Subject: job strain
construct validity
measurement invariance
structural equation modeling


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lintula_Sakari_pro_gradu_2019.pdf 472.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record