The characteristics of postoperative mediastinitis during the changing phases of cardiac surgery

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121348
Title: The characteristics of postoperative mediastinitis during the changing phases of cardiac surgery
Author: Nieminen, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121348
http://hdl.handle.net/10138/311571
Thesis level: master's thesis
Abstract: Mediastiniitti on avosydänkirurgiassa harvinainen mutta vakava komplikaatio. Siihen liittyy korkea kuolleisuus, huomattavat terveydenhuollon kustannukset ja tavallista pidempi sairaalassaoloaika. Tämän tutkimuksen materiaali kerättiin takaantuvasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) potilastietojärjestelmistä, mukaan otettiin kaikki avosydänleikkauksen jälkeen mediastiniittiin sairastuneet yli 16-vuotiaat potilaat HUS:n alueella vuosina 1990-2014 (170 potilasta). Statistiseen analyysiin käytettiin SPSS-ohjelmaa (versio 24), tilastollisen merkittävyyden rajana käytettiin p-arvoa alle 0,05. Vuosittainen mediastiniitin ilmaantuvuus vaihteli 0-1,5% välillä, laskien tutkimuksen loppua kohden. Vuosina 2004-2014 potilaat olivat vanhempia, tupakoivat useammin ja heillä oli useammin diabetes tai munuaisen vajaatoiminta kuin vuosina 1990-1999. Merkittävää eroa ei havaittu sairaalahoidon pituudessa, antibioottiprofylaktian tai antibioottihoidon käytössä, myös tehohoito ja kuolleisuus pysyivät samanlaisina vuosien 1990-1999 ja 2004-2014 välillä. Ohitusleikkaus tehtiin harvemmin ja läppäleikkaus tai hybridileikkaus useammin vuosina 2004-2014 kuin 1990-1999. Staphylococcus aureus oli useammin aiheuttajamikrobi vuosina 2004-2014 kuin 1990-1999, toisaalta koagulaasinegatiiviset stafykokit ja gram-negatiiviset bakteerit olivat harvemmin mediastiniitin aiheuttajia. Mediastiniitin kirurginen hoito pysyi pitkälti samana, uutena hoitokeinona mukaan tuli alipaineimuhoito (VAC). Tutkimuksen aikana sydänoperaatioista on tullut entistä monimutkaisempia ja mediastiniittiin sairastuvista potilaista vanhempia ja heillä on entistä useampia perussairauksia. Tästä huolimatta mediastiniitin vuosittainen ilmaantuvuus on laskenut näiden 25 vuoden aikana. 30 päivän ja yhden vuoden kuolleisuuksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.
Subject: mediastiniitti
leikkauksen komplikaatiot
infektio
Full text embargoed until: 2022-02-11


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-02-11

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record