Överlevnad efter lyckad återupplivning från prehospital pulslös elektrisk aktivitet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141360
Title: Överlevnad efter lyckad återupplivning från prehospital pulslös elektrisk aktivitet
Author: Silfvast, Catharina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141360
http://hdl.handle.net/10138/311648
Thesis level: master's thesis
Abstract: Akut hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i västländerna. Av prehospitala patienter med hjärtstopp överlever endast 7-8%. Speciellt initialrytmen pulslös elektsik aktivitet (PEA) har en väldigt dålig prognos. På senare tid har man märkt att incidensen av PEA ökat samtidigt som prognosen blivit något bättre. Trots det är överlevnaden fortfarande låg. Avsikten med denna studie är att kartlägga hurdana patienter som återfår spontan cirkulation (ROSC) efter prehospitalt PEA inom Nyland samt att beskriva faktorer som påverkar överlevnaden. Detta är en retrospektiv observationsstudie där data samlades för hand från läkarhelikoptern Medi-Helis (nuförtiden FinnHEMS 10) Vanda basens pappersjournaler mellan åren 2010 - 2013. Ur journalerna identifierades alla över 18 år gamla patienter som prehospitalt fått hjärtstopp med initialrytmen PEA, uppnått spontan cirkulation och överlevt till sjukhuset. Sammanlagt inkluderades 90 patienter i studien, var av 64 var män och 26 kvinnor. Patienterna hade en medelålder på 67,5 år och ROSC uppnåddes i medeltal på 19 minuter. Etiologin bakom initialrytmen PEA är bred och patienterna i regel mångsjuka. En 90 dygns överlevnad tyder på en god fortsatt prognos. Varken kön eller ålder påverkade signifikant överlevnaden i denna studie. Självständiga patienter med god cerebral prestationsförmåga vid tidpunkten för hjärtstoppet har en större sannolikhet att överleva. Även en kort ROSC tid korrelerar positivt med prognosen. (208 ord)
Subject: Pulslös elektrisk aktivitet
prognos
etiologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record