The teacher as mediator : Small group cognitive interaction in Finnish preschool and first grade settings

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5795-9
Title: The teacher as mediator : Small group cognitive interaction in Finnish preschool and first grade settings
Author: Winter, Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-02-28
Belongs to series: ethesis.helsinki.fi - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5795-9
http://hdl.handle.net/10138/311729
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study explores small group cognitive interaction, mediation, and teachers’ pedagogical thinking about cognitive education drawing upon the Mediated Learning Experience (MLE) theory. It poses two sets of research questions: 1. How do teachers’ actions reflect mediation? and 2. How does mediation vary between teachers and over time? and 1. In what ways does teachers’ pedagogical thinking reflect aspects of cognitive education and classroom interaction? and 2. In what ways does teachers’ pedagogical thinking reflect mediation? The goal is to describe and understand the nature of interaction and teachers’ pedagogical thinking. Research data was collected with video observations and teacher interviews in the capital area of Helsinki, Finland in 2008-2009. Research participants included five preschool teachers, one classroom teacher and four students from each teacher’s class. In data analysis Observation of Mediational Interaction (OMI) instrument by Klein, Wieder & Greenspan (1987) and Leiwo, Kuusinen, Nykänen & Pöyhönen (1987a, 1987b) linguistic interaction and discourse interaction model were applied. Teachers’ actions reflected mediation in intentionality, reciprocity, meaning, transcendence, feeling of competence and regulation and control of behavior which were accompanied by resource management. Mediation varied between teachers and over time. Provision of meaning (32.98%) characterized the interaction in all but one teacher’s account. Mediation for transcendence appeared the least (0.45%) in all interaction. Teachers’ pedagogical thinking supported cognitive education but appeared unsystematic and partial in describing some of its dimensions. The implications of the study and future work are discussed. Keywords: cognitive interaction, mediated learning experience (MLE), cognitive functions, pedagogical thinking, preschool, primary schoolTässä tutkimuksessa selvitetään pienryhmässä tapahtuvaa kognitiivista vuorovaikutusta ja opettajan pedagogista ajattelua kognitiivisesta kasvatuksesta. Tutkimus pohjautuu ohjatun oppimiskokemuksen (Mediated Learning Experience, MLE) -teoriaan. Kognitiiviseen vuorovaikutukseen liittyvät tutkimuskysymykset ovat 1. Kuinka ohjaavaa opetus ilmenee opettajan vuorovaikutuksessa? ja 2. Kuinka ohjaava opetus vaihtelee opettajien välillä sekä kouluvuoden aikana? Pedagogiseen ajatteluun liittyvät tutkimuskysymykset ovat 1. Mitä opettajat ajattelevat kognitiivisesta kasvatuksesta ja kognitiivisesta vuorovaikutuksesta? ja 2. Millaisia ohjatun oppimiskokemuksen tekijöitä opettajan pedagogisessa ajattelussa ilmenee? Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää vuorovaikutuksen ja opettajan pedagogisen ajattelun luonnetta. Tutkimusaineisto kerättiin pääkaupunkiseudulla vuosina 2008-2009. Aineiston hankinnassa käytettiin pienryhmäopetustuokioiden videointia ja opettajahaastatteluja. Tutkittavina oli viisi esikoulun opettajaa ja yksi ensimmäisen luokan opettaja sekä neljä oppilasta kunkin opettajan luokalta. Aineiston analyysissä hyödynnettiin Observation of Mediational Interaction (OMI) instrumenttia (Klein, Wieder & Greenspan (1987) ja Leiwo, Kuusinen, Nykänen & Pöyhönen (1987a, 1987b) linqvistisen vuorovaikutuksen ja diskurssin mallia. Opettajan vuorovaikutus kuvasti intentionaalisuutta, vastavuoroisuutta, merkitysten rakentamista, siltaamista (transendenssi), pätevyyden tunteen säilyttämistä ja käyttäytymisen säätelyä ja kontrollointia. Näiden lisäksi vuorovaikutus sisälsi resurssien hallintaa. Ohjaavassa opetuksessa esiintyi vaihtelua opettajien välillä sekä kouluvuoden aikana. Vuorovaikutuksessa esiintyi eniten merkityksen antamista (32,98%) kaikkien paitsi yhden opettajan osalta. Siltaamista (transendenssi) ilmeni vuorovaikutuksessa vähiten (0,45%). Opettajien pedagoginen ajattelu tuki kognitiivista kasvatusta, mutta opettajat kuvasivat joitakin kognitiivisen kasvatuksen ulottuvuuksia epäsystemaattisesti ja puutteellisesti. Hakusanat: kognitiivinen vuorovaikutus, ohjattu oppimiskokemus, kognitiiviset toiminnot, pedagoginen ajattelu, esiopetus, alkuopetus
Subject: Kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
theteach.pdf 1.798Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record