Murskatun rypsinsiemenen vaikutus lypsylehmän maidon rasvahappokoostumukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031477
Title: Murskatun rypsinsiemenen vaikutus lypsylehmän maidon rasvahappokoostumukseen
Author: Tapola, Tuire
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031477
http://hdl.handle.net/10138/312835
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Maitorasva sisältää paljon (70–75 %) tyydyttynyttä rasvaa, joka yhdistetään suomalaisten kansantauteihin kuuluviin sydän- ja verisuonisairauksiin. Maitorasvan rasvahappokoostumusta on kuitenkin mahdollista muokata antamalla lypsylehmille lipidi- eli rasva-ainelisiä, kuten murskattuja rypsinsiemeniä. Tämän pilottitutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten murskatun rypsinsiemenen lipidit vaikuttavat lypsylehmän maidon rasvahappokoostumukseen. Erityisesti tutkittiin rypsin lipidien vaikutuksia tyydyttyneiden ja kertatyydyttymättömien rasvahappojen pitoisuuksiin maitorasvassa. Lisäksi selvitettiin lipidien vaikutuksia lypsylehmien kuiva-aineen (ka) syöntiin ja maitotuotokseen, sillä suurten lipidimäärien tiedetään vähentävän ka-syöntiä, ja kuidun sulatusta pötsissä. Tutkimus koostui kahdesta peräkkäisestä kolmen viikon jaksosta, joista ensimmäinen oli kontrollijakso ja jälkimmäinen testijakso. Tutkimuksessa oli kuusi ayrshire-lehmää, jotka olivat kokeen alkaessa tuottaneet maitoa keskimäärin 181 päivää. Lehmät saivat koko tutkimuksen ajan seosrehua, jossa karkearehuna oli nurmisäilörehu (60 % seoksen ka:sta). Väkirehu koostui viljasta, rypsirouheesta, melassileikkeestä ja kivennäislisästä. Testiruokinnassa kontrolliruokinnan väkirehukomponenteista ohra vaihdettiin kauraan ja rypsirouhe korvattiin lähes kokonaan murskatulla rypsinsiemenellä. Murskattua rypsinsiementä lisättiin 160 g/kg seosrehun ka. Lisäksi lehmille annettiin täysrehua yhteensä 3 kg/päivä lypsyjen yhteydessä. Murskatun rypsinsiemenen lipidien vaikutuksesta maitorasvan tyydyttyneiden rasvahappojen kokonaispitoisuus väheni 20 %. Yksittäisistä tyydyttyneistä rasvahapoista palmitiinihapon (C16:0) pitoisuus väheni 38 %, ja steariinihapon (C18:0) pitoisuus lisääntyi 94 %. Näistä kahdesta tyydyttyneestä rasvahaposta C16:0 on yhteydessä kokonaiskolesterolipitoisuuden lisääntymiseen ihmisillä, kun taas C18:0 pidetään sen suhteen neutraalina. Kertatyydyttymättömän, plasman kokonaiskolesterolia vähentävän öljyhapon (cis-9 C18:1) pitoisuus lisääntyi 78 %. Testiruokinnan aikana sekä ka-syönti että maitotuotos vähenivät. Maitotuotos väheni todennäköisesti osin myös siksi, että lehmät olivat maidontuotantokäyrän laskevalla osalla. Testiruokinta vähensi myös neutraalidetergenttikuidun (NDF) näennäistä kokonaissulavuutta, koska tutkimuksessa käytetty rypsilipidiannos (48 g/kg dieetin ka) oli suuri. Murskattu rypsinsiemen soveltuu erinomaisesti lypsylehmän maidon rasvahappokoostumuksen muokkaamiseen. Lipidilisän annoskoko ei saa olla liian suuri, jotta ka-syönti ja NDF:n sulavuus eivät vähenisi, kuten tässä tutkimuksessa kävi.Milk fat contains a lot of (70–75 %) saturated fat, which is connected to Finnish public heart and coronary diseases. However, it is possible to alter the fatty acid composition of milk fat by giving cows lipid supplements such as crushed rapeseeds. The aim of this pilot study was to investigate how the lipids of crushed rapeseeds affect dairy cow’s milk fatty acid composition. The effects of rapeseed lipids on saturated and unsaturated fatty acid concentrations in milk fat were studied in particular. Additionally, it was investigated how dietary lipids affect cows’ dry matter (DM) intake and milk production as it is known that high amounts of lipids can reduce DM intake and fiber digestion in the rumen. The study consisted of two successive three week long periods of which the first one was control period and the second one test period. There were six ayrshire cows which had been on average 181 days in milk at the beginning of the study. The cows were given partial total mixed ratio (pTMR) containing grass silage as forage (60 % of diet DM) during the whole study. Concentrates comprised cereals, rapeseed meal, molassed sugar beet pulp and mineral supplements. Control diet’s barley was replaced by oats and most of the rapeseed meal was replaced by crushed rapeseed in the test diet. Crushed rapeseed was added 160 g/kg pTMR DM. Cows were also given complete feed 3kg/day at milkings. Lipids of crushed rapeseeds reduced the concentration of saturated fatty acids by 20 % in milk fat. Of all the saturated fatty acids, palmitic acid (C16:0) was decreased by 38 % and stearic acid (C18:0) was increased by 94 %. Of these two saturated fatty acids, C16:0 is linked to higher total plasma cholesterol levels whereas C18:0 is considered to have a neutral effect in humans. The concentration of monounsaturated oleic acid (cis-9 C18:1), which is known to be hypocholesteremic, increased by 78 % in milk fat. Test diet caused decline in DM intake and milk production. It is likely that the milk production decreased partly because the cows were in declining milk production phase. Test feed decreased the apparent digestibility of neutral detergent fiber (NDF), because the amount of rapeseed lipids in the diet was high (48 g/kg diet DM). Crushed rapeseeds suit excellently to alter dairy cow’s milk fatty acid composition. The amount of lipid supplementation should not be too high in order to avoid decreases in DM intake and NDF digestibility as occurred in this study.
Subject: Rypsi
lypsylehmä
maito
tyydyttyneet rasvahapot
Rapeseed
dairy cow
milk
saturated fatty acids


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record