Supreme Art? Taiteen tekeminen ja ammatillisuus korkeakoulumusiikkikasvatuksessa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003168261
Title: Supreme Art? Taiteen tekeminen ja ammatillisuus korkeakoulumusiikkikasvatuksessa
Author: Koski-Laulaja, Jussi
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/313354
URN:NBN:fi-fe202003168261
Abstract: Kandidaatintutkielmassani tutkin taiteen tekemistä korkeakoulujen musiikkikasvatuksen koulutusohjelmissa ja minkä takia musiikkikasvatusta ylipäätään opetetaan korkeakoulutasolla. Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten korkeakoulumusiikkikasvatuksessa tapahtuvaa taiteen tekemistä on tutkittu ja tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten tutkimuskirjallisuudessa on käsitelty korkeakoulumusiikkikasvatuksessa tapahtuvaa taiteen tekemistä? 2) Miten korkeakoulumusiikkikasvatus voi vaikuttaa opiskelijan taiteilijuuteen osana ammatti-identiteettiä? Olen valinnut tutkimusmenetelmäkseni systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, jonka tavoitteena on kartoittaa, missä määrin ja mistä näkökulmista tutkittavaa aihetta on aikaisemmin tarkasteltu. Aineistonanalyysissäni käytän John Deweyn kasvatusfilosofian taidekäsitystä ja tarkastelen korkeakoulutaidekasvatusta ja taiteilija- ja ammatti-identiteetin rakentumista. Tutkimustulokseni osoittavat, että taiteilijuutta ei voi opettaa, mutta siihen voi kannustaa ja se on korkeakoulumusiikkikasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä. Korkeakoulussa oman taiteilijaidentiteetin kasvuun vaikuttavat kaikki projektit, taiteelliset tuotokset ja eritoten sosiaalinen verkosto.
Subject: korkeakoulut
musiikkikasvatus
taidekasvatus
taiteilijat
identiteetti
Subject: korkeakoulut
musiikkikasvatus
taidekasvatus
taiteilijat
identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkielma Koski-Laulaja.pdf 253.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record