TypeScriptin hyödyllisyys JavaScript-ohjelmistokehityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241635
Title: TypeScriptin hyödyllisyys JavaScript-ohjelmistokehityksessä
Author: Rapo, Jani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241635
http://hdl.handle.net/10138/313593
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: JavaScript on viime vuosina noussut yhdeksi suosituimmista ja käytetyimmistä ohjelmointikielistä, mutta sen toteutukseen ja ominaisuuksiin on tunnistettu liittyvän tiettyjä puutteita ja epäkohtia. Merkittävin näistä lienee dynaaminen tyypitys ja sen aiheuttamat automaattiset tyyppimuunnokset, jotka voivat johtaa väärien tyyppien tahattomaan käyttöön, ja sen myötä ohjelman odottamattomaan käyttäytymiseen. Puutteiden ja epäkohtien paikkaamiseksi on kehitetty erilaisia lisäosia ja työkaluja, joista TypeScript on viime aikoina noussut merkittävään asemaan. TypeScript on Microsoftin luoma ja ylläpitämä ohjelmointikieli, joka tuo JavaScript-kieleen lisäominaisuuksia. Päällimmäinen näistä on tyyppijärjestelmä, jonka mahdollistama staattinen koodianalyysi ja tyyppitarkistus voivat auttaa selkeyttämään ohjelman käyttäytymistä eri tilanteissa ja mahdollisesti jopa vähentämään yksikkötestien tarvetta, kun koodissa tapahtuviin automaattisiin tyyppimuunnoksiin ei tarvitse varautua yhtä kattavasti. Tutkielmassa tutkitaan, miten hyödyllisenä tai haitallisena TypeScriptiä pidetään web-ohjelmistoteollisuuden yrityksissä työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa, vastaavatko asiantuntijoiden mielipiteet aikaisempia tieteellisiä tutkimustuloksia ja millä ohjelmistokehitysprosessin osa-alueilla TypeScriptin hyödyt ja haitat korostuvat. Tutkielman tutkimusmenetelmänä on kyselytutkimus, joka toteutetaan Internetissä suoritettavan kyselylomakkeen avulla. Tulokset osoittavat, että TypeScriptin avulla voidaan ratkaista useita JavaScriptiin liittyviä tunnistettuja puutteita. TypeScript tuo lisäksi mukanaan monia hyötyjä, jotka painottuvat ohjelmistokehitysprosessin eri osa-alueille. Hyödyistä päällimmäisinä nousevat esille staattinen koodianalyysi ja tyyppitarkistus, refaktoroinnin helppous, tyyppimerkinnät kooditason dokumentaationa, täsmälliset kehitystyökalujen automaattitäydennys- ja koodivihjeet sekä tarve vähemmille testeille. Tunnistettujen haittojen osalta TypeScript saattaa jopa hidastaa pienten projektien tekoa ja sen tyyppijärjestelmän opetteluun voi kulua aikaa. Tutkielman tulokset vahvistavat aikaisemmissa tieteellisissä tutkimuksissa tehtyjä havaintoja.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rapo_Jani_Pro_gradu_2020.pdf 854.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record