Healthcare professionals’ online queries in detection of infectious disease epidemics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5941-0
Title: Healthcare professionals’ online queries in detection of infectious disease epidemics
Alternative title: Terveydenhuollon ammattilaisten internetin tiedonhaku infektioepidemioiden seurannassa
Author: Pesälä, Samuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Doctoral Program in Population Health
National Institute for Health and Welfare, Department for Health Security
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-04-24
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5941-0
http://hdl.handle.net/10138/313865
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of this study was to analyze online information seeking by healthcare professionals (HCPs) in order to both evaluate its extent and assess whether it can be used in clinically relevant settings, such as epidemiology. HCPs need reliable medical information to be used in daily clinical work. Physician’s Databases (PD) serve as online medical sources that are available throughout the Finnish healthcare system and provide medical information for HCPs performing the searches. Every query is included in the log files of PD. To analyze information needs among various HCPs, the queries in different healthcare sectors (primary care, specialized care, pharmacies, and private care) showed the known characteristics of each sector in terms of the time of day, weekdays, weekends, seasons, and quantities of HCPs working in a specific healthcare sector nationwide. To detect infectious disease epidemics, similar patterns were found between the diagnoses and queries of Lyme borreliosis (LB) performed by both HCPs and the general public. The media publications on LB only occasionally related to queries. HCPs’ queries on oseltamivir and influenza showed similar patterns annually compared with the diagnoses and laboratory reports on influenza. When detecting influenza epidemics, the queries on oseltamivir preceded influenza diagnoses by -0.80 weeks (95% CI: -1.0, 0.0, p = 0.000) with high correlation (tau = 0.943); and the queries on influenza preceded oseltamivir queries by -0.80 weeks (95% CI: -1.2, 0.0, p = 0.015) with high correlation (tau = 0.738) and influenza diagnoses by -1.60 weeks (95% CI: -1.8, -1.0, p = 0.000) with high correlation (tau = 0.894). Assessing the log files of PD, and comparing them with epidemiological registers on infectious diseases, heralds a new approach for using HCPs’ online queries from real-time databases as an additional source of information for disease surveillance when detecting epidemics.Väitöskirjan tavoitteena oli tutkia terveydenhuollon ammattilaisten tiedonhakua ja sen yhteyttä infektioepidemioihin. Duodecimin Terveysportin Lääkärin tietokannat on internetpohjainen tietolähde terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hakevat luotettavaa lääketieteellistä tietoa potilaiden hoitoon. Jokainen haku tallentuu tietokannan lokitietoihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida sekä tiedonhaun laajuutta että sen hyödynnettävyyttä esimerkiksi infektioepidemiologiassa. Tutkimuksessa (1) arvioitiin terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarvetta tutkimalla eri terveydenhuollon sektoreilla (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, apteekit ja yksityissektori) tapahtuvaa tiedonhakua Lääkärin tietokannoista. Niin haun vuorokaudenajan, viikonpäivän, vuodenajan kuin sektorilla työskentelevien ammattilaisten määrän todettiin olevan ominaisia kullekin sektorille. Tämän jälkeen (2) verrattiin Lääkärin tietokantojen Lymen borrelioosi -hakuja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisterin borrelioosidiagnooseja toisiinsa. Niillä havaittiin ajallinen yhteys: haut ja diagnoosit ilmenevät samaan aikaan. Tämä tarkoittaa, että ammattilaisten hakuja voitaisiin hyödyntää epidemioiden seurannassa perinteisten rekistereiden rinnalla. Tutkimuksessa myös (3) verrattiin ammattilaisten Lääkärin tietokantojen Lymen borrelioosi -hakuja ja maallikoiden Terveyskirjaston Lymen borrelioosi -hakuja toisiinsa. Niissäkin toteutui samanlainen ajallinen yhteys, joka noudatti perinteistä infektioepidemiologista rekisteriä borrelioosista. Suurimpien suomalaisten medioiden verkkosivuilta kerättiin borrelioosiin liittyvät mediajulkaisut, ja ne olivat yhteydessä Terveyskirjaston Lymen borrelioosi -hakuihin vain ajoittain. Borrelioosin medianäkyvyys saattaa kuitenkin vaikuttaa sekä ammattilaisten että maallikoiden internetin tiedonhakuun. Lopuksi (4) tutkittiin terveydenhuollon ammattilaisten Lääkärin tietokantojen influenssahakuja ja Duodecimin lääketietokannan oseltamiviirihakuja. Niillä todettiin yhteys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen influenssadiagnooseihin ja laboratoriolöydöksiin. Tämä tarkoittaa, että kun oseltamiviirihaut edelsivät ajallisesti influenssadiagnooseja ja kun influenssahaut edelsivät sekä oseltamiviirihakuja että influenssadiagnooseja, niin ammattilaisten hakuja tietokannasta voitaisiin hyödyntää influenssaepidemioiden seurannassa. Lokitietojen vertaaminen infektioepidemiologisiin rekistereihin tuo uutta tietoa terveydenhuollon ammattilaisten internetin tiedonhausta. Hakutietoa on mahdollista hyödyntää perinteisten rekistereiden rinnalla infektiotautien ennakoinnissa ja seurannassa.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HEALTHCA.pdf 1.246Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record