Long-Term Quality of Life in Operated Non-Small Cell Lung Cancer Patients

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6089-8
Title: Long-Term Quality of Life in Operated Non-Small Cell Lung Cancer Patients
Author: Rauma, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-11
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6089-8
http://hdl.handle.net/10138/315031
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Lung cancer is a nefarious disease causing more deaths than any other cancer worldwide. It is also among the most common cancers in Finland and the leading cause of cancer-related deaths, with 5-year survival rates of only 10-15%. However, more cases are being diagnosed at an earlier, possibly curable stage – radical surgery being the main curative treatment. As more patients survive the disease, long-term results, including quality of life, have attained more weight as treatment outcome measures. Thus, less invasive video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) has largely replaced the more invasive thoracotomy as the standard treatment for operable local non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. This study assessed the long-term health-related quality of life (HRQoL) among surgically treated NSCLC survivors, determining possible patient and treatment factors affecting the long-term HRQoL and survival among these patients, and comparing the effects of VATS and thoracotomy on the long-term HRQoL. For Studies I and II, we gathered patient and operational characteristics on 579 patients operated on for NSCLC in our clinic at Helsinki University Central Hospital between January 2000 and June 2009. The 276 survivors received two HRQoL questionnaires, the generic 15D and the cancer-specific EORTC QLQ-C30, in 2011. The HRQoL of our 230 respondents was compared with that of the age- and gender-standardized general population. Study II utilized the same data to determine factors predicting survival and long-term HRQoL among NSCLC survivors via regression analyses. Study III compared long-term HRQoL between 88 thoracotomy and 92 VATS patients undergoing lobectomy for local NSCLC in our clinic from January 2006 to January 2013. All of the studies were retrospective in nature. The NSCLC survivors reported significantly lower long-term HRQoL than the general population, with the most severe deterioration observed on the dimensions of mobility and breathing. Long-term survival proved to be moderately predictable by objective patient, disease, and treatment features, such as age, disease stage, and perioperative complications, but the regression models failed to notably predict long-term HRQoL. VATS patients reported significantly lower long-term HRQoL than thoracotomy patients, although the groups had comparable pre- and perioperative characteristics, and particularly no differences favouring the thoracotomy group were observed. The apparent long-term reduction in HRQoL should be considered in patient counselling, and more resources directed to the pre- and postoperative rehabilitation of the most severely affected functions. Long-term postoperative HRQoL seems poorly predictable, or at least the commonly measured clinical features fail to have a marked effect on HRQoL.Keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä syöpätauteja sekä kokonaismäärällä että kuolleisuudella mitattuna. Nykyään potentiaalisesti taudin parantava leikkaushoito on kuitenkin yhä useammin mahdollinen ja tällöin myös ensisijainen hoitomuoto. Yhä useampien potilaiden selviytyessä myös pitkäaikainen elämänlaatu on noussut suurempaan arvoon leikkaustuloksen mittarina. Niinpä pienemmän kudosvaurion aiheuttava videoavusteinen tähystyskirurgia onkin pitkälti korvannut aiemmat avoleikkaukset leikkauskelpoisen keuhkosyövän ensisijaisena hoitomuotona. Tässä väitöskirjassa selvitimme ei-pienisoluisen keuhkosyövän vuoksi leikattujen potilaiden pitkäaikaista elämänlaatua, elämänlaatua ja selviytymistä mahdollisesti ennustavia tekijöitä sekä leikkaustekniikoiden välistä eroa pitkäaikaisessa elämänlaadussa. Tutkimuksia varten keräsimme tiedot ei-pienisoluisen keuhkosyövän vuoksi Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa tammikuun 2000 ja tammikuun 2013 välillä leikatuista potilaista. Kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa vertasimme vuonna 2011 elämänlaatukyselyihin vastanneiden 230 potilaan elämänlaatua ikä- ja sukupuolivakioidun verrokkiväestön tuloksiin sekä pyrimme vastausten pohjalta selvittämään tilastoanalyysien avulla selviytymistä ja pitkäaikaista elämänlaatua määrittäviä tekijöitä. Kolmannessa tutkimuksessa vertasimme tammikuun 2006 ja tammikuun 2013 välillä lohkonpoistolla hoidettujen 180 potilaan joukossa avoleikkauksen ja tähystyskirurgian mahdollisia eroja pitkäaikaisessa elämänlaadussa. Pitkäaikaisselviytyjien elämänlaatu oli merkittävästi verrokkiväestöä heikompaa ja voimakkaimmin alentunutta liikuntakyvyn ja hengitystoiminnan osalta. Selviytyminen oli kohtalaisen hyvin ennustettavissa potilas-, tauti- ja hoitotietojen, kuten iän ja taudin levinneisyyden pohjalta, mutta elämänlaadun ennustettavuus jäi heikoksi. Tähystyskirurgialla hoidettujen potilaiden pitkäaikainen elämänlaatu jäi merkittävästi avoleikkauksella hoidettujen potilaiden elämänlaatua heikommaksi, vaikka ryhmät olivatkin ominaisuuksiltaan vastaavia. Pitkäaikainen leikkauksenjälkeinen elämänlaatu näyttäytyy heikosti ennustettavana. Havaittu leikkaushoidon jälkeinen pitkäaikainen elämänlaadun alenema tulisi huomioida potilasohjauksessa ja eniten kärsineiden osa-alueiden kuntoutukseen tulisi panostaa enemmän.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LONG-TER.pdf 1.987Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record