Perfektionistin painajainen : pukujen autenttisuus historianelävöityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202188
Title: Perfektionistin painajainen : pukujen autenttisuus historianelävöityksessä
Author: Sundman, Cecilie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202188
http://hdl.handle.net/10138/315108
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää historianelävöittämistä harrastavien mielipiteitä autenttisuuden riittävästä tasosta harrastuksessa käytettävissä puvuissa. Historianelävöittäminen on suosittu harrastusmuoto, joka tuo mukanaan suuren määrän tekstiili- puu ja metallikäsityötä, sillä pukuja valmistetaan usein itse. Tutkimuksessa haluttiin siksi myös selvittää mitä käsityötekniikoita elävöittäjät osaavat ja millaisia lähteitä käytetään pukujen valmistuksen yhteydessä. Aiempaa tutkimusta aiheesta ei juuri ole, joten tutkimuksessa pyrittiin myös löytämään uusia näkökulmia. Tutkimus toteutettiin lomakekyselyllä, joka levitettiin harrastajanryhmiin Facebookissa keväällä 2018. Vastanneita oli 182, ja joukkoon kuului eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on eri määrä harrastusvuosia takanaan. Kyselyssä oli sekä kvalitatiivisia, että kvantitatiivisia kysymyksiä, joten analyysi tehtiin Mixed-Method menetelmän avulla, yhdistäen aineistosta saatua dataa vasta lopuksi. Historianelävöitys voitiin todeta monimuotoiseksi harrastukseksi, jossa autenttisuudella on oma paikkansa, mutta se ei määritä koko harrastusta, vaan antaa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ryhmäkohtaiseen kehitykseen harrastuksen sisällä. Historialliset käsityömenetelmät ovat suuri osa harrastusta, ja niiden voidaan nähdä olevan osittain myös oma harrastusmuotonsa elävöityksen sisällä.The purpose of the thesis was to explore the opinions about authenticity in the attire of Living Historists that is to say, People, who have Historical Reenactment as a hobby. Living history is a popular hobby, and brings a lot of knowledge about textile, wood, and metal craft, as the attire often are home-made. Due to this, an important part of the research consisted of what craft techniques are being used, and what kind of research goes into making a “kit” for reenacting. Earlier research about re-enacting attire, in particular is rather scarce, so new perspectives were a goal at the start. The gathering of material was done by questionnaire, spread in suitable groups on Facebook during the spring of 2018. There were 182 people answering, of different ages and re-enacting background. The questionnaire consisted of both qualitative and quantitative questions, so the analysis was done with Mixed-Method, combining the data from both groups only at the last minute. Living history was found to be a multiform hobby, where authenticity has its own place. It does not, however, define the scene, but provides opportunity for personal or group-wide development within the re-enactment scene. Historical handicrafts are a large part of the hobby and could also be considered their own scene within the whole of living history.
Subject: historianelävöitys
historialliset käsityöt
harrastus
autenttisuus
Subject (yso): historianelävöitys
käsityöt
harrastus
autenttisuus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sundman_Cecilie_Pro_Gradu_2020.pdf 1.334Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record