Hur möts de flerspråkiga eleverna i finlandssvenska högstadieskolor i huvudstadsregionen? : en studie om speciallärarnas uppfattningar och språkstödande policy i flerspråkiga elevers skolvardag

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202208
Title: Hur möts de flerspråkiga eleverna i finlandssvenska högstadieskolor i huvudstadsregionen? : en studie om speciallärarnas uppfattningar och språkstödande policy i flerspråkiga elevers skolvardag
Author: Ronnholm, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005202208
http://hdl.handle.net/10138/315124
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this research I have examined how multilingual students are met in Swedish speaking secondary school in the metropolitan area of Helsinki. I have looked at the challenges and possibilities the minority schools have in offering education for a minority group. My research is based on interviews with seven special education teachers in four different secondary schools in the area, as the special educations teacher plays a major role in the multilingual students educational path. As a base in my research I used Cummins framework for school language policy development. Cummins states that a successful language acquisition requires both cognitive engagement and identity investment. These two correlate, as they strengthen or weaken each other. The material was thematized in two categories according to Cummins model for learning the knowledge-oriented language. The first category, Relationships between teaching and learning, consists of measures and structures that either support the multilingual student's knowledgeoriented language learning in school, or do not. The second category, The strengthening of the student's self-image, consists of the action or structures found in the schools that either support the multilingual student's self-image and identity development, or do not. The strong role that the Finnish language has in the Swedish speaking schools in the Capital Region can have both a positive and a negative impact on the multilingual pupils' schooling. On the one hand, the Finnish language acts as an axcluding factor in the school community, but at the same time there is evidence that the teaching in these bilingual schools has been formed to be language supporting, which could benefit the multilingual students.Forskningens syfte har varit att undersöka vilka möjligheter och utmaningar svenskspråkiga högstadieskolor i huvudstadsregionen har när det gäller stödandet av flerspråkiga elevers utveckling av sitt skolspråk. Dessa möjligheter och utmaningar utvärderades på basen av intervjuer med speciallärare verksamma i högstadieskolorna i huvudstadsregionen. Forskningsresultaten analyserades i relation till Cummins modell för inlärning av det kunskapsinriktade språket. Centralt i modellen är, att den flerspråkiga elevens identitetsutveckling går hand i hand med språkinlärningen. En investering i identitetsförstärkning förstärker också elevens skolmotivation och inlärning av skolspråket. Informanterna i undersökningen består av sju speciallärare som jobbar i fyra olika svenskspråkiga högstadieskolor i huvudstadsregionen. Intervjuerna var ostrukturerade temaintervjuer. Vid analysen av materialet användes innehållsanalys. Materialet tematiserades i två kategorier efter Cummins modell för inlärning av det kunskapsinriktade språket. Den första kategorin, Relationen mellan undervisning och lärande, innefattar de åtgärder och strukturer som antingen stöder den flerspråkiga elevens kunskapsinriktade språkinlärning, eller inte gör det. Den andra kategorin, Stärkandet av elevens självbild, innefattar de åtgärder eller strukturer som antingen stöder den flerspråkiga elevens självbild och identitetsutveckling, eller inte gör det. Finska språkets starka roll i de svenskspråkiga skolorna i huvudstadsregionen kan ha både positiv och negativ inverkan på de flerspråkiga elevernas skolgång. Dels fungerar finska språket som en uteslutande faktor i skolgemenskapen, men samtidigt finns det belägg för att undervisningen i skolorna har formats till att vara språkstödande, vilket kunde gynna de flerspråkiga eleverna.
Subject: flerspråkiga elever
flerspråkighet
språkstödande policy
speciallärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ronnholm_helena_pro_gradu_2020.pdf 635.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record