Epistemological Approach to Dependability of Intelligent Distributed Systems

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6202-1
Title: Epistemological Approach to Dependability of Intelligent Distributed Systems
Author: Laamanen, Heimo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Doctoral Programme in Computer Science
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i datavetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-06-26
Language: eng
Belongs to series: E-thesis, University of Helsinki - URN:ISSN:1238-8645
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6202-1
http://hdl.handle.net/10138/315295
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Recent and expected future developments in the domains of artificial intelligence, intelligent software agents, and robotics will create a new kind of environment where artificial entities and human beings seamlessly operate together to offer services. The users of these services may not necessary know whether the service is actually offered by a human being or an artificial entity. This kind of environment raises a requirement for using a joint terminology between human beings and artificial entities, especially in the domain of the epistemic quality of information. The epistemic quality of information will play an important role in this kind of intelligent distributed systems. One of the main reasons is that it affects the dependability of those systems. Epistemology is the study of knowledge and justified belief including their nature, sources, limits, and forms. Human beings have been interested in epistemology since the times of ancient Greece, as knowledge is seen to be an important factor of human beings' actions and success in the actions. We are of the opinion that the scene of epistemology is changing more than ever before: artificial intelligence has entered into the domain. In this thesis we argue that first, an intelligent software entity is capable of having beliefs and second, both knowledge and justified belief will be important factors in the dependability of AI-based agents' actions and success in the actions. We carry out a theoretical analysis of the epistemological concepts - belief, justified belief, and knowledge - for the context of intelligent software agents and dependable intelligent distributed systems. We introduce enhanced definitions of justified belief and knowledge, which we call Pragmatic Process Reliabilism. These definitions can be adopted into dependable intelligent distributed systems. We enhance the dependability taxonomy in order to cope better with the situations created by learning and the variation of the epistemic quality of information. The enhancements comprise the following concepts: attributes (skillfulness, truthfulness, and serveability), fault classes (training fault and learning fault), failure (action failure and observed failure), and means (relearning and retraining). We develop a theoretical framework (Belief Description Framework - BDF) to perceive, process, and distribute information in order to verify that our ideas can be implemented. We model the framework using Unified Modelling Language in order to demonstrate its applicability for implementation. First, we define relationships between epistemological concepts and software entities (classes). Second, we show that information, belief, justified belief, and knowledge can be specified as classes and instantiated as objects. The Information class defines the environment - a kind of information ecosystem - of information. It is the central point. It has relationships with other classes: Proposition, Presentation, EpistemicQuality, Warrant, Security, Context, and ActorOnInformation. Third, we specify some important requirements for BDF. Fourth, we show by modelling BDF using the UML modelling method that BDF can be specified and implemented.Tekoäly, älykkäät ohjelmistoagentit ja robotit tulevat edelleen kehittyessään muodostamaan toimintaympäristön, missä ihmiset ja ohjelmistopohjaiset agentit tuottavat yhteistyössä erilaisia informaatioon pohjautuvia palveluita. Tulevaisuudessa näiden palveluiden käyttäjät eivät välttämättä ole tietoisia siitä, onko heidän käyttämänsä palvelut tuottanut ihminen, ohjelmistopohjainen agentti, robotti, vai kaikki nämä yhteistyössä. Tällainen toimintaympäristö synnyttää vaatimuksen käyttää yhteisiä käsitteitä etenkin informaation tiedollisen laadun suhteen. Ihmiset toimivat suurelta osin uskomuksien ja niiden oikeutuksien sekä tietojen pohjalta, joten nämä käsitteet tulisi ottaa samaan käyttöön myös ohjelmistopohjaisissa järjestelmissä. Ihmiset ovat olleet kiinnostuneita epistemologiasta jo antiikin Kreikassa, koska tiedolla on nähty olevan huomattava vaikutus ihmisten toimintaan ja onnistumisessa toiminnoissaaan. Tähän mennessä epistemologia on pääasiassa käsitellyt totuutta, uskomusta, oikeutusta ja tietoa vain ihmiselle ominaisina käsitteinä. Mutta tekoälypohjaisten järjestelmien kehittyminen tulee muuttamaan tämän: myös tekoälypohjaisella agentilla voi olla uskomuksia, oikeutuksia uskomuksilleen ja tietoja. Lisäksi informaation tiedollinen laatu vaikuttaa myös älykkäiden ohjelmistoagenttien toiminnan luotettavuuteen. Tämä väitöskirja käsittelee epistemologisten käsitteiden soveltamista älykkäiden ohjelmistoagenttien ja älykkäiden hajautettujen järjestelmien luotettavuuteen. Epistemologiaan liittyvistä käsitteistä (totuus, uskomus, oikeutus, tieto sekä luottamus ja luotettavuus) arvioidaan niiden merkitys ja soveltuvuus älykkäiden ohjelmistoagenttien ympäristöön. Uskomuksen kohdalla tuodaan esille syyt, miksi on perusteltua ajatella, että älykkäällä ohjelmistoagentilla voi olla uskomuksia. Oikeutusteorioista analysoidaan seuraavat: fundamentalismi, koherentismi, evidentialismi ja reliabilismi sekä tietoteorioista analysoidaan kausaalinen teoria, hyveteoria, tieto ensin -teoria ja reliabilismi. Näiden arvioiden perusteella esitellään uusi versio reliabilismista (pragmatic process reliabilism), joka soveltuu älykkäiden ohjelmistoagenttien ja ihmisten yhteistyöympäristöön. Tässä väitöskirjassa esitetään myös laajennuksia tietojenkäsittelyjärjestelmien luotettavuutta käsittelevään luokitteluun. Uudet attribuutit ovat taitavuus (skillfulness), totuudenmukaisuus (truthfulness) ja palvelukyky (serveability). Uudet virheluokat ovat opetusvirhe (training fault) ja oppimisvirhe (learning fault). Uudet toimintahäiriökäsitteet ovat toimintahäiriö (action failure) ja havaittu häiriö (observed failure). Ja uudet toipumismenetelmät ovat uudelleen koulutus (retraining) ja uudelleen oppiminen (relearning). Lopuksi tässä väitöskirjassa esitellään yksi mahdollinen malli (Belief Description Framework, BDF) toteuttaa esitettyjä ajatuksia. Mallissa määritellään epistemologian eri käsitteiden ja ohjelmistokomponenttien välisiä suhteita. Informaatio, uskomus, oikeutettu uskomus ja tieto määritellään luokkien avulla ja ne toteutetaan vastaavilla objekteilla. Malli on määritelty UML-kielellä, joten sen avulla on mahdollista tehdä varsinainen toteutus BDF:stä.
Subject: computer Science
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Epistemo.pdf 13.90Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record