What makes a great decahlete?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005272344
Title: What makes a great decahlete?
Author: Ylöstalo, Otto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202005272344
http://hdl.handle.net/10138/315512
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tilastotiede
Abstract: Kymmenottelu on yleisurheilulaji, joka koostu kymmenestä yksilölajista, jotka suoritetaan sa-massa järjestyksessä kahden vuorokauden aikana. Kymmenen lajin tulokset pisteytetään viralli-sen pistetaulukon mukaan ja lopputulos on näiden lajien yhteenlaskettu pistemäärä. Tutkielman tavoitteena on tutkia, mikä tekee huippuluokan kymmenottelijaa. Lisäksi tarkastellaan miten henkilökohtaiset kehityskäyrät vertautuvat lajeittain. Aineistona käytetään vuonna 1970-2019 yli 8 500 pisteen kymmenottelijoiden kaudenparhai-den ottelusarjassa tehtyjen tuloksien tietoja. Ottelijaprofiilin muutoksia tutkitaan neljässä tasos-sa. Erikseen tarkastellaan ottelijan henkilökohtainen kehitys lajeittain ja näiden mahdollisia ero-ja. Teoriaosassa käsitellään Lairdin ja Waren lineaarinen sekamalli (LME malli) sekä siihen liittyvä rajoitettu suuremman uskottavuuden menetelmää (REML). Tutkielman tuloksien valossa vaikuttaa siltä, että kymmenottelussa pikajuoksulajit ovat tär-keimmässä roolissa. Varsinkin lähtökohtaisesti heikoille 400 metrin juoksijoille kehitys on suu-ri. Kymmenottelijan profiilissa on havaittavissa, että tietyt lähtökohtaisesti heikot lajit pysyvät suhteellisen heikkona verrattuna muihin.
Subject: yleisurheilu
kymmenottelu
ottelijaprofiili
lineaariset sekamallit
monitasomallit
hierarkkiset mallit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
progradu.final.pdf 2.013Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record