Matkalla BIM-utopiaan : tapaustutkimus rakennusprojektin suunnitteluyhteistyöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173036
Title: Matkalla BIM-utopiaan : tapaustutkimus rakennusprojektin suunnitteluyhteistyöstä
Author: Penttinen, Sakari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173036
http://hdl.handle.net/10138/316461
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan rakennusalan tietomallintamisen yhteistyökäytäntöjä. Tarkastelun keskiössä on BIM-ohjelmistoperheen käyttö tietomallintamisessa. Rakennusalan nykyiset standardit edellyttävät 3-ulotteisten tietomallien yhteistoiminnallista käyttämistä. Tutkimuksen kohteena on tietomallin avulla tapahtuva asiantuntijarajat ylittävä yhteistyö. Tutkielma on tapaustutkimus suuren julkisen rakennusprojektin suunnitteluvaiheesta. Aineistona on käytetty suomalaisen julkisen rakennusprojektin suunnittelukeskusteluita. Kolmelle palaveritallenteelle on tehty laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin tukena on käytetty Carrie Sturts Dossickin ja Gina Neffin esittelemää sotkuisen puheen teoriaa. Tämän teoreettisen viitekehyksen avulla on tutkittu tietomallin avulla tapahtuvaa yhteistyötä ja toisaalta yhteistyön ongelmakohtia. Tutkimuksen perusteella BIM-ohjelmistoperhe tunnistaa automaattisesti matalan tason suunnitteluvirheitä. Sen sijaan korkeamman käsitteellisen tason ongelmiin, kuten vesivahinkoriskiin, ei ollut tutkimushetkellä automatisoituja käytäntöjä tai simulaatioita. Tietomallin välityksellä tapahtuva monialainen yhteistyö on edellytys korkeamman abstraktiotason ongelmien ratkaisemiselle. Tietomallien yhteistoiminnallinen käyttäminen rakennussuunnittelussa on monin paikoin vielä saavuttamatta. Aineiston analyysin perusteella myös tutkitussa tapauksessa ongelmatilanteet paikantuvat ongelmien puutteelliseen tunnistamiseen ja julkilausumiseen tietomallin avulla.The topic of this master’s thesis is the collaborative use of the building information management systems. The present national standards require collaborative use of the 3-dimensional models both. The research is focused on the multidisciplinary use of the building information model in the building design and planning. This master’s thesis is a case study concerning a planning phase of a large public building project. The study is based on three meetings of the planning phase of the project. The research method of this study is qualitative content analysis of the recorded meetings. The content analysis is partially based on the theory of messy talk introduced by Carrie Sturts Dossick and Gina Neff. Messy talk and its typologies form a theoretical context for the analysis of the collaborative procedures. The BIM program family recognizes automatically low-level design faults and clashes. However, the higher-level problems, like water damage risks, were not implicated by programs or simulations. In this thesis, I claim that multidisciplinary collaboration is the key to solving these more abstract design problems. The collaborative use of building information management largely remains a utopia. According the content analysis the problems in the multidisciplinary collaboration and communication are the insufficient identification and voicing the issues using the building information model.
Subject: BIM
moniammatillinen yhteistyö
rajaobjekti
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Penttinen_Sakari_tutkielma_2020.pdf 431.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record