"Ennen pelotti et isoveli valvoo, ja nyt on alettu jo isoveljee palvoo" : Tarkastelussa sosiaalisen median käytön riskit varhaisnuorilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162907
Title: "Ennen pelotti et isoveli valvoo, ja nyt on alettu jo isoveljee palvoo" : Tarkastelussa sosiaalisen median käytön riskit varhaisnuorilla
Author: Vähänen, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006162907
http://hdl.handle.net/10138/316516
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia riskejä varhaisnuoret tunnistavat sosiaalisen median käytössä ja miten he toimivat siellä nämä riskit tiedostettuaan. Lisäksi tavoitteena oli tutkia koulun ja mediakasvatuksen vaikutusta varhaisnuorten sosiaalisen median käyttöön. Sosiaalinen media on tässä tutkimuksessa rajattu tarkoittamaan lähinnä aiempien tutkimuksen perusteella lasten ja nuorten suosiossa olevia sovelluksia. Tutkimukseen osallistui yksi viidesluokka pääkaupunkiseudulta. Aineisto kerättiin pienryhmissä tapahtuvilla teemahaastatteluilla. Haastatteluryhmiä tuli yhteensä seitsemän. Aineisto luokiteltiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, tarkemmin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Aineistosta löytyi neljä erilaista sisältöä, jotka voitiin luokitella varhaisnuorten tunnistamiksi riskeiksi. Ne olivat kiusaaminen, henkilökohtaiset tiedot, huijaukset ja ikävät sisällöt. Somekiusaaminen nousi eniten esille varhaisnuorten puheenvuoroissa. Kouluissa nuoret olivat saaneet mediakasvatusta, mutta he kaipasivat lisää etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen liittyvää tietoa. Osa koki, että he tiesivät jo mediakasvatuksessa käydyt asiat etukäteen, eivätkä olleet saaneet mitään uutta hyödyllistä tietoa. Varhaisnuorten toiminta sosiaalisessa mediassa oli linjassa heidän tunnistamiensa riskien ja saamansa mediakasvatuksen kanssa. Varhaisnuoret pitivät huolta yksityisyydestään somessa, mutta kiusaamiseen ei osattu suhtautua muuten kuin estämällä kiusaajat. Varhaisnuoret ajattelivat myös, että kiusaaminen on olennainen osa sosiaalista mediaa, eikä sille pystyttäisi tekemään mitään.The objective of this research was to determine what sorts of risks pre-adolescent children are able to recognize on social media and how they act once they have acknowledged these dangers. Additionally, the goal was to study the effects of school and media education on the preadolescents’ social media behavior. In this research social media has mostly been de-fined according to previous studies, as applications favored by children and adolescents. One class of fifth graders from the Helsinki metropolitan area participated in the research. The material was collected through themed small-group interviews. There were a total of 21 participants and seven interview groups. The data was categorized and analyzed by using the content analysis method. Four different content types were identified from the material, and were categorized as social media risks recognized by the pre-adolescents. These labelled risks were bullying, personal information, hoaxes and unpleasant content. Bullying on social media was brought up the most often. The adolescents had been taught media education at school, but they still would have preferred to receive further education especially on the subject of social media har-assment. Some of them felt they were already familiar with the content of the media educa-tion curriculum beforehand, and had not learned any new useful information. The pre-adolescents’ behavior on social media aligned with the risks they had identified and the media education they had received. They valued their own privacy on social media, but were not able to react to bullying otherwise than by blocking the harassers. The pre-adolescents con-sidered bullying to be a substantial part of social media, without any possible solutions.
Subject: Sosiaalinen media
varhaisnuoret
mediakasvatus
riskit
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vahanen_Henna_progradu_2020.pdf 1.180Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record