Kotlin Javan korvaajana sovelluskehityksessä ohjelmistoyrityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173027
Title: Kotlin Javan korvaajana sovelluskehityksessä ohjelmistoyrityksessä
Author: Väänänen, Krista
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006173027
http://hdl.handle.net/10138/316606
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Kotlin on vuonna 2016 virallisesti julkaistu ja viime aikoina paljon suosiota saanut ohjelmointikieli. Se muistuttaa paljon Javaa, mutta on syntaksiltaan tiiviimpää. Kotlinissa on olio-ohjelmointipiirteiden lisäksi funktionaalisen ohjelmoinnin piirteitä. Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää konsulttiyritys Solitan kehittäjien kokemuksia ja ajatuksia Kotlinista. Lisäksi tutkittiin, soveltuisiko Kotlin laajemmin käytettäväksi ohjelmistokehityksessä yrityksessä, ja voisiko sillä korvata Javaa projekteissa. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen ja teemahaastatteluiden avulla. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja kvantifioinnin menetelmillä. Tutkimuksen tulokset olivat saman suuntaiset aiempien Kotlinista tehtyjen tutkimusten kanssa. Tuloksena oli, että kokemusten perusteella Kotlin soveltuu käytettäväksi ohjelmistokehityksessä. Siirtymä Javasta Kotlinin käyttöön on helppoa, sillä kielten syntaksi ja monet ominaisuuksista ovat samanlaisia. Kotlinissa on kuitenkin Javaan verrattuna monia Javaa parempia ominaisuuksia. Lisäksi Kotlinin käyttö lisää tuottavuutta ja parantaa koodin laatua. Tulosten pohjalta voidaan arvioida, että Kotlinilla voi korvata Javaa ohjelmistoprojekteissa.
Subject: Kotlin


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record