Stela Fragments and Incised Ostraca from the Station de Repos Site : Incised Objects Found during the Workmen's Huts in the Theban Mountains Project 2008–2013

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223256
Title: Stela Fragments and Incised Ostraca from the Station de Repos Site : Incised Objects Found during the Workmen's Huts in the Theban Mountains Project 2008–2013
Author: Holmqvist, Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223256
http://hdl.handle.net/10138/316775
Thesis level: master's thesis
Discipline: egyptologia
Egyptology
Egyptologi
Abstract: Tutkimukseni kohteena on joukko kaiverrettuja esineitä, jotka löydettiin Station de Repos-alueelta, Egyptin Luxorin länsirannalta, Työmiesten majat (Workmen’s Huts in the Theban Mountains (WHTM)) -projektin aikana. Projekti oli käynnissä vuosina 2008–2013 ja sen aikana alue tutkittiin uudelleen arkeologisen kaivauksen keinoin. Station de Repos-alueella on tehty aiemminkin arkeologista tutkimusta, kun vuonna 1935 Bernard Bruyère, ranskalaisen Institut français d’Archéologie Orientale:n (IFAO) nimeämänä, tutki kohdetta ensimmäistä kertaa. Alueelta löytyi kolme majarykelmää, joissa oli laskentatavasta riippuen 78 pientä kivirakenteista majaa (Bruyèren lukema) tai 141 huonetta (WHTM-projektin lukema) sekä yksi pieni kappeli. Lukuisia samankaltaisia majoja on löydetty myös eri puolelta läheistä Kuninkaiden laaksoa. Station de Repos -alue oli Deir el-Medinan työläiskylän asukkaiden käytössä heidän rakentaessaan faraoiden hautoja Kuninkaiden laaksossa uuden valtakunnan aikana (18.–20. dynastiat, n. 1539–1077 eaa.). Vallitseva käsitys on, että työmiehet nukkuivat työviikon aikana täällä ja palasivat kotikyläänsä vasta viikonloppua viettämään. Heidän jäljiltään löytyi kaivausten aikana iso joukko esineitä, joista projektin johtaja, Jaana Toivari-Viitala, valikoi tässä tutkielmassa julkaistavat kappaleet, 192 löytöä sisältävän aineiston. Projekti on suurelta osin Toivari-Viitalan äkillisen poismenon vuoksi vielä julkaisematta, minkä vuoksi edes pienen osan julkaiseminen on tärkeää. Tutkimukseni tavoitteena onkin julkaista tämä kokoelma arkeologisia löytöjä luettelon muodossa kuvailu-teksteineen sekä niistä tekemäni jäljennökset ja niistä otetut valokuvat (kuvannut Matjaz Kačičnik). Päätehtäväni oli esineiden kuvailu sekä niiden sisällön perustutkimus ja taustoihin syventyminen. Esineiden sisältämän informaation analyysi on toteutettu kuvallista sisältöä havainnoimalla; niiden tekstit on pääosin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Valittu ryhmä kulki projektin aikana työnimellä ”steelan kappaleet”, mutta tutkimukseni myötä selviää, että vain pieni osa niistä on todennäköisesti steeloista peräisin. Muita esineryhmiä ovat kuvalliset ja hieroglyfiostrakat sekä iso joukko esineitä, jotka on mahdotonta luokitella niiden hyvin rajallisen sisällön vuoksi. Tutkimuksen kohteena olevia esineitä yhdistää se, että ne on kaikki tehty kaivertamalla kivenkappaleisiin. Pääasiassa on käytetty kalkkikiveä, mutta myös hiekkakiveä. Kappaleet ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta isompien esineiden sirpaleita, mikä johtunee kohteen historiasta läpikulkupaikkana sekä siitä, että alue on jo kertaalleen kaivettu ja eheimmät esineet sieltä kerätty. Esineiden sisältö on, siltä osin kuin sitä pystytään tässä tutkimuksessa arvioimaan, pääasiassa uskonnollista. Osasyynä tähän voidaan pitää esineiden tekotapaa, joka on rajannut monia aiheita pois. Kaivertamalla koristeltiin uskonnollisia esineitä, kuten steeloja, arkkitehtonisia elementtejä kuten penkkejä ja ovenpieliä, sekä harjoiteltiin näitä ja työmiesten päätehtävää, hautojen koristelua varten.The focus of my research is a collection of incised objects found at the Station de Repos site, on the west bank of modern Luxor, Egypt. The objects were found during the Workmen’s Huts in the Theban Mountains (WHTM) Project between 2008 and 2013 when the site was re-excavated. The site was first excavated by Bernard Bruyère for the French Institut français d’Archéologie Orientale (IFAO) in 1935. The site revealed three clusters of huts, with 78 huts (Bruyère’s number) or 141 room entities (WHTM number) and a small chapel. Several similar huts have been found in the nearby Valley of the Kings. The Station de Repos site was used by the workmen of Deir el-Medina as they built the royal tombs in the Valley of the Kings during the New Kingdom (18th–20th Dynasties, ca. 1539–1077 BC). The workmen spent their nights at the site during the workweek and returned to their home village for the weekends. During the WHTM project a large number of objects were found, left behind by the workmen. From this group, a collection of objects was chosen by the leader of the project, Dr. Jaana Toivari-Viitala, and it is this assemblage of 192 objects that is studied and published in this thesis. The project is largely unpublished due to the sudden passing of Toivari-Viitala which is why it is important to publish even a small portion. The aim of my thesis is to publish this assemblage of archaeological finds as a catalogue with basic descriptions and illustrated with my tracings of the objects as well as with photographs (taken by Matjaz Kačičnik) in the Plates section. My main task was to study and describe the visual content of the objects; the texts found on them are for the most part not translated in this thesis. During the project, the collection of objects was called “stela fragments” but in the course of my research it is found that only a small part of them are in fact from stelae. The other object categories found are pictorial and hieroglyphic ostraca, but a large group of objects are left to the unidentified category because of the limited content in them. What all the objects have in common is that they are decorated by carving on mainly limestone but also on sandstone objects. Most of the pieces are fragments of larger original objects which is probably due to the nature of the find place as a disturbed site. The area is passed through by a well-worn path and the previous excavations moved around large amounts of sand and soil as well as collected the more complete objects from the site. As far as can be deducted in this thesis, the main theme of the objects is religious. This is partly influenced by the choice of the objects. By choosing objects that were decorated by incised lines and relief, a large group of possible themes were left out. The purposes where carved decoration was used is limited to religious objects such as stelae, architectural elements such as seats and door jambs, and practise work for the main task of the workmen: decorating the royal tombs with hieroglyphic texts and religious images.
Subject: Deir el-Medina
Station de Repos
archaeological find
stela
WHTM
workmen’s huts


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Holmqvist_Kaarina_Pro gradu_2020.pdf 45.32Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record