Vuoden 2013 valmistelukriminalisointien toimivuus oikeuskäytännön valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303512
Title: Vuoden 2013 valmistelukriminalisointien toimivuus oikeuskäytännön valossa
Author: Jaatela, Tua
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006303512
http://hdl.handle.net/10138/317138
Thesis level: master's thesis
Abstract: Rikosten valmistelun kriminalisointiin on Suomessa suhtauduttu pidättyväisesti, sillä valmistelukriminalisointien ei ole katsottu asettuvan ongelmitta rikosoikeuskulttuuriimme. Lähtökohtana nimittäin on, ettei pahoistakaan ajatuksista tule rangaista. Vakavimpien rikosten valmistelun rankaisemattomuutta on pidetty kuitenkin ongelmallisena ja epäoikeudenmukaisena. Eräät yksittäiset koulusurmia ja rahankuljetusryöstöjä koskevat tapaukset saivat lainsäätäjän ryhtymään tiettyjen vakavien rikosten valmistelun kriminalisointiin. Vuonna 2013 kriminalisoitiin törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu (RL 21:6a §), törkeän ryöstön valmistelu (RL 31:2a §) ja panttivangin ottamisen valmistelu (RL 25:4a §). Lakivaliokunta on edellyttänyt, että näiden uusien, periaatteellisesti merkittävien rikossäännösten soveltamista ja toimivuutta tulisi seurata käytännössä. Kyseiset säännökset ovat nyt olleet voimassa hieman yli kuusi vuotta, ja oikeuskäytäntöä on kertynyt jo jonkin verran. Tutkielmassa lainsäädännön toimivuutta tarkastellaan tulkitsemalla kriminalisointien sisältöä ja tavoitteenasettelua oikeuskäytännön valossa. Tämä tutkielma tarjoaa kattavan läpileikkauksen vuoden 2013 valmistelukriminalisointien syntyyn, toteutukseen ja soveltamiseen. Tutkielmassa tarkastellaan, miten kriminalisoinnit näyttäytyvät oikeuskäytännön valossa, ja miten lainvalmistelussa asetetut tavoitteet ja lainsoveltamisessa nähdyt mahdolliset riskit ovat toteutuneet. Vuoden 2013 valmistelukriminalisointeja koskevalla lainsäädännöllä on kyetty tavoittamaan vakavia yksittäisiä rikoksia, vaikka oikeuskäytännön perusteella vaikuttaakin siltä, että se kohdistuu erilaisiin valmistelurikoksiin kuin ehkä lakia sovellettaessa ajateltiin.
Subject: rikosoikeus
rikoksen valmistelu
rangaistusvastuun laajentaminen
oikeuskäytäntö
Discipline: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record