Loogis-nomologinen tutkielma empiirisistä aspekteista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/317515
Title: Loogis-nomologinen tutkielma empiirisistä aspekteista
Author: Saloheimo, Mari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Date: 2020-02-06
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/317515
Thesis level: Licentiate thesis
Discipline: Teoreettinen filosofia
Abstract: Jaakko Hintikan interrogatiivimallil ja Larry Laudanin ongelmanratkaisumallille on yhteistä se, että ne tähtäävät löytämään loogisen ja empiirisen yhteyden, epsteemisen todellisuutta käsittelevän taajuuden. Hintikan interrogatiivimallissa tutkijan kysymykset luonnolle ja niiden vastaukset muodostavat empiirisen ja episteemisen yhteyden. Tieto maailmasta ei ole puhtaan deduktiivista, vaan siinä on empiirinen osa. Laudanille tieteelliset teoriat ovat ratkaisuja empiirisiin ongelmiin; se on hänen ongelmanratkaisumallinsa ydin. Esittelen tutkielmassani Jaakko Hintikan esittämän tieteellisen tutkimuksen interrogatiivimallin ja Larry Laudanin esittämän ongelmanratkaisumalliin. Luon lyhyen katsauksen Carl Hempelin ja Ernst Nagelin esittämään deduktiivis-nomologiseen tieteellisen selittämisen malliin, jonka kritiikkin ja kehittelyyn tutkielma perustuu. Käsittelen seuraavaksi sille esitettyjä vastaesimerkkejä biologiassa; Robert Cummins, ja biolääketieteissä; Kenneth F. Schaffner. Esitttän esimerkin biometriikka. Esittelen Ilpo Halosen ja Jaakko Hintikan ehdottaman kuinka/miksi-erottelun tieteellisen kyselyn perustana ja sen vaikutuksen deduktiivis-nomologiseen tieteellisen selityksen ja peittävän lain malliin. Lopuksi esitän Ilkka Niiniluodon kritiikin Laudanin selityksen totuusitsenäisyyteen. Päädyn tutkielmassani siihen, että interrogatiivimalli sallii tieteellisen selittämisen käsittelyn argumentatiivisena ja totuusriippuvaisena tarkasteluna.
Subject: interrogatiivimalli
ongelmanratkaisumalli
nomologis-deduktiivinen malli
tieteellinen selitys
argumentatiivinen
nonargumentatiivinen
totuusitsenäinen
totuusriippuvainen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
loogisnomologinen tutkimus.pdf 397.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record