Vihkiryijy kirkkotilassa : Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen vihkiryijyjen piirteitä ja symboliikan sanomaa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094051
Title: Vihkiryijy kirkkotilassa : Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen vihkiryijyjen piirteitä ja symboliikan sanomaa
Alternative title: Wedding Rugs in Church Buildings : The Characteristics and Symbolism of Wedding Rugs in the Church Buildings of the Evangelical Lutheran Church of Finland
Author: Siekkinen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094051
http://hdl.handle.net/10138/319205
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Vihkiryijy koristaa ihmiselämän yhtä tärkeää juhlahetkeä: avioliittoon vihkimistä. Vihkiryijyssä yhdistyvät arvostettu suomalainen ryijyperinne sekä sen käyttötarkoituksen vuoksi kirkollisen ympäristön tuoma sisältö. Tässä tutkimuksessa vihkiryijyä lähestytään näistä kahdesta lähtökohdasta käsin. Sekä suomalainen ryijy että kirkkotekstiilit ovat paljon tutkittuja aiheita, mutta kirkkojen vihkiryijyt sen sijaan ovat jääneet vähemmälle tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan Suomen evankelis-luterilaisten kirkkojen vihkiryijyjä sekä tutkitaan, millaisia ne ovat sekä miten ja mitä sanomaa ne viestittävät. Vihkiryijyjen viestin tutkimiseen käytetään Riikka Ryökäksen (2002) väitöskirjassaan tekstiilin viestin tutkimiseen soveltamaa Jakobsonin kommunikaatiomallia. Tutkimuksessa keskitytään mallin konteksti-, koodi- ja kanava-osioihin. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa vihkiryijyjä kartoitettiin kyselylomakkeen avulla, joka lähetettiin kaikkiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin. Kartoituksen perusteella etsittiin vastausta kysymykseen, millaisia vihkiryijyt ovat. Tutkimuksen toiseen osaan valittiin 12 kartoituksella löydettyä vihkiryijyä, jotka sijaitsevat eri puolella Suomea ja on suunniteltu eri aikoina. Valittuja vihkiryijyjä tutkittiin aiemmin mainitun kommunikaatiomallin avulla. Kartoitukseen vastasi 142 seurakuntaa ja vihkiryijyjä löydettiin 236 kappaletta. Kymmenessä seurakunnassa tai tilassa ei ollut vihkiryijyä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia sekä tuovat uutta tietoa siitä, millaisia kirkkojen vihkiryijyt ovat ja mikä niiden sanoma on. Vihkiryijyjen viesti voidaan jakaa neljään teemaan, joita ovat avioliitto, kristinusko, paikallisuus ja luonto. Viestin koodeja ovat kuva-aiheet, värit ja vihkiryijyn nimi. Viestin kanavana käytetään muotoa, materiaalia ja ryijytekniikkaa. Suunnittelija- ja kontekstitiedot ovat vihkiryijyn viestiä täydentäviä ja selittäviä.In Finland, the wedding rug adorns one of the most special occasions in human life: the wedding ceremony in a church setting. The recognized tradition of the Finnish rug and the content, which the church setting provides for the purpose of its use, are combined in a wedding rug. In this study, the wedding rug is approached from these two perspectives. While both the Finnish rug and church textiles have previously been studied widely, the wedding rug has been less focused on. This study aims at investigating the location, characteristics and meanings conveyed in wedding rugs in the church buildings of the Evangelical Lutheran Church of Finland. Jakobson’s communication model, which is applied by Riikka Ryökäs (2002) in her dissertation, is used in order to study the communicative nature of wedding rugs. In this study, the focus lies on the context, code and channel aspects of the communication model. The study was carried out in two parts. For the first part, a survey was sent to all the congregations of the Evangelical Lutheran Church of Finland in order to map the wedding rugs in the country. The survey also sought to find the characteristics of the wedding rugs. For the second part of the study, 12 wedding rugs, located in different places across the country and designed in different time periods, were chosen amongst the data. The communication model was applied in order to analyze the chosen rugs. 142 congregations filled out the survey and 236 wedding rugs were found. There were ten congregations or church settings in which no wedding rugs were found. The findings of the study shed light on the characteristics and the messages of the wedding rugs, as well as confirm the findings of previous studies. The messages, which the wedding rugs convey, can be categorized into four themes which include marriage, Christianity, localness as well as nature. The codes of message are pictorial motifs, colors and the titles of the wedding rugs. The form, material and rug technique are used as a channel for the message conveyed. The information regarding the designer and the context functions as complementary as well as explanatory for the message of the wedding rug.
Subject: Tekstiilikulttuurin tutkimus
esinetutkimus
kommunikaatiomalli
vihkiryijy
morsiusryijy
hääryijy
ryijy
kirkolliset tekstiilit
kirkon esineistö
Subject (yso): vihkiryijy
ryijyt
vigselrya
rya


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Siekkinen_Anna_tutkielma_2020.pdf 5.736Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record