Mandibular Advancement Device Therapy for Obstructive Sleep Apnea in Public Oral Health Services

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6545-9
Title: Mandibular Advancement Device Therapy for Obstructive Sleep Apnea in Public Oral Health Services
Author: Vuorjoki-Ranta, Tiina-Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Oral and Maxillofacial diseases
Doctoral Programme in Oral Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-30
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6545-9
http://hdl.handle.net/10138/319707
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is a common disorder worldwide and its prevalence is growing in tandem with increased overweight and obesity. Untreated OSA increments the risk of cardiovascular disease, motor vehicle accidents, and even mortality. This is why undiagnosed OSA patients should be detected. Risk factors for OSA are overweight, male gender, age, and retrognathia. Common daytime symptoms of OSA are daytime sleepiness and morning headaches. Nighttime symptoms are restless sleep, numerous apneas that last over 10 seconds, snoring, sweating, and increased need for urination. OSA is divided into three levels of severity; mild (AHI 5-15/h) moderate (AHI 16-30), and severe (AHI <30), AHI meaning apnea-hypopnea index. Continuous positive airway pressure (CPAP) is the treatment of choice for treating patients with moderate to severe OSA, but mandibular advancement device (MAD) is a noteworthy alternative for normal weight patients with mild OSA. Even patients with severe OSA with unsuccessful CPAP treatment may be treated with MAD. A MAD is attached to teeth, and it protrudes lower jaw in order to prevent retroglossal collapse during sleep. This enhances the oxygen flow into the lung. Aims: The general aim of the study was to evaluate long-term adherence to MAD therapy and the treatment outcomes in community primary health care. Other aims were to investigate the knowledge of and attitudes towards OSA and associated factors among general dental practitioners and specialist dentists working in community health care. An additional goal of this study was to evaluate whether weight gain played a role in the worsening of OSA despite regular use of MAD. Materials and methods. This thesis consists of data derived from three independent study protocols: The first study was a seven-year follow-up questionnaire study based on three questionnaires (2010, 2012, 2017) that were mailed to 184 patients who recently initiated MAD therapy for OSA in the Clinic for Specialized Oral Care in Helsinki, Finland. Among other things, the items included MAD adherence, side-effects, and other treatment modalities with MAD. The second study was a questionnaire study, which consisted of 134 dentists in community dental care in Helsinki. We examined dentists’ knowledge of and attitudes toward OSA and its treatment. The third study was a retrospective analysis on 21 patients who reported recurrent symptoms of OSA, despite regular use of the MAD. The gathered data included descriptive data at baseline and at follow-up, and data from cardiorespiratory polygraphy. Results. In the short-term, MADs were subjectively efficient devices and the adherence was good, but setbacks such as increased snoring and daytime tiredness emerged in the longer-term. Therefore, other treatment models such as CPAP, nutrition counselling, and position treatment were combined with MAD therapy. A part of the subjects remained without treatment. General practitioners had similar routines in their daily practice concerning sleep anamnesis regardless of their professional experience. Differences were found between general practitioners and specialists regarding their patient interview of snoring and other routines. Weight gain reduced the effect of MAD therapy. Weight gain was significantly associated with lower mean peripheral oxygen saturation and the lowest oxygen saturation scores. Conclusions. In the long-term, despite successful initial outcome of MAD treatment, patients’ adherence to MAD treatment declined. The conclusion from the seven-year follow-up was that OSA patients probably need a multidisciplinary medical approach and regular control visits to maintain the treatment effect. Also, the role of the dentist in screening and referring OSA patients to medical care could be borne in mind, as OSA might initially be suspected at a dental visit. However, this calls for better cooperation among medical professionals and the development of adherent treatment chains. Our findings further suggest that a more intensive focus on weight control is necessary to avoid the worsening of OSA. In addition, when using polysomnography, oxygenation saturation level may be more informative than solely the apnea-hypopnea-index (AHI).Obstruktiivinen eli ylähengitysteitä ahtauttava uniapnea on maailmanlaajuisesti yleinen sairaus ja sen esiintyvyys kasvaa väestön ylipainoisuuden yleistymisen vuoksi. Hoitamaton uniapnea lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä, liikenneonnettomuuteen joutumisen vaaraa ja jopa ennenaikaista kuolleisuutta. Siksi diagnosoimattomien, uniapneaa sairastavien löytäminen on tärkeää. Uniapnean riskiä lisäävät liikapaino sekä pienileukaisuus. Taustalla voi olla uniapnea, jos potilaalla on päiväväsymystä, aamupäänsärkyä, levoton yöuni, runsaslukuiset yli 10 sekunnin pituiset hengityskatkokset, kuorsausta tai yöhikoilua. Uniapnea jaetaan lievä-, keskivaikea- ja vaikea-asteiseen hengityskatkojen lukumäärän, unenaikaisen veren happipitoisuuden sekä potilaan raportoimien oireiden perusteella. Keskivaikeaan ja vaikeaan uniapnean hoitoon suositellaan CPAP-laitetta, mutta lievää uniapneaa sairastavia, normaalipainoisia potilaita voidaan hoitaa uniapneakiskolla. Myös vaikea-asteista uniapneaa sairastavia potilaita voidaan hoitaa uniapneakiskolla, jos CPAP-laitteen käyttö ei onnistu. Uniapneakisko tuetaan hampaistoon; se siirtää alaleukaa eteenpäin ja tarkoituksena on estää nielun ahtautuminen ja näin parantaa hapen virtausta keuhkoihin unen aikana. Väitöskirjassa selvitetään uniapneakiskohoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutumista sekä sen onnistumista. Tutkimme myös hammaslääkäreiden käsityksiä uniapneasta ja sen hoidosta sekä valmiutta seuloa diagnosoimattomia uniapneapotilaita vastaanotoilla. Kirjassa selvitetään myös painonnousun merkitystä uniapneakiskohoidon tehoon. Hoidon kulkua seurattiin uniapneakiskohoidossa olevilla 103 julkisen terveydenhuollon potilaalla vuosina 2010-2017. Hyvän alun jälkeen tutkimusvuosien aikana ilmeni ongelmia ja hoitoon sitoutuminen heikkeni. Muita uniapnean hoitomuotoja (CPAP, asentohoito, ravintoneuvonta) oli yhdistetty kiskohoitoon. Osa tutkittavista oli jäänyt ilman uniapnean hoitoa. Uniapnea sairautena oli melko hyvin tunnettu hammaslääkäreiden keskuudessa. Unilääketieteen koulutuksessa havaittiin kuitenkin puutteita. Yleis- ja erikoishammaslääkäreiden välillä havaittiin eroja. Uniapneakiskohoidon tehon havaittiin laskevan potilaan painonnousun myötä. Pitkäaikaisessa hoidossa potilaat tarvitsevat avukseen monen lääketieteen alan asiantuntijoita ja säännöllisiä kontrolleja, jotta hyvä hoitotulos säilyisi. Tämä vaatii kuitenkin ammattilaisten parempaa yhteistyötä ja sujuvien hoitoketjujen luomista. Hammaslääkäreillä on tärkeä merkitys uniapneapotilaiden seulomisessa ja hammaslääkäreiden koulutusta unilääketieteessä olisi tarpeen lisätä. Tehokkaampi painonhallinnan tukeminen on tarpeen, jotta uniapnea ei vaikeutuisi painonnousun myötä. Unenaikainen veren happipitoisuus kertoo uniapnean vaikeusasteesta enemmän kuin pelkkä hengityskatkojen lukumäärä. Erityisesti lisätutkimusta kaipaa uniapneakiskohoidon ja asentohoidon yhdistäminen.
Subject: hammaslääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vuorjoki-ranta_tiina_dissertation_2020.pdf 1.666Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record