Neuroendocrine tumors : the quality of prognostic and predictive markers

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5984-7 http://hdl.handle.net/10138/319745
Title: Neuroendocrine tumors : the quality of prognostic and predictive markers
Author: Remes, Satu Maria
Other contributor: Ristamäki, Raija
Arola, Johanna
Haglund, Caj
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Programme in Biomedicine
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Biolääketieteellinen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i biomedicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-16
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5984-7
http://hdl.handle.net/10138/319745
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Neuroendocrine neoplasms (NENs), rare tumors derived from disseminated neuroendocrine (NE) cells, can develop in different organs. NENs are sometimes diagnosed from metastatic tissue. The primary tumor location and grade affect both prognosis and the management of the disease. Histomorphologically, NENs show similarities independent of tumor origin. Immunohistochemistry (IHC) plays a key role in NEN diagnostics. Chromogranin A and synaptophysin expression confirms the NE nature of tumor cells, while tissue-specific IHC markers may indicate the primary tumor location. The proliferation marker Ki-67 determines the tumor grade of an NEN. Careful verification and validation of diagnostic, prognostic, and predictive markers, as well as reliable and reproducible staining assessment are necessary in NEN diagnostics. This thesis primarily aimed to identify new IHC markers for NENs and evaluate scoring methods for Ki-67 stainings using digital pathology and image analysis. The studies relied on a NE tumor (NET) cohort consisting of 91 NENs from 12 different primary sites, including primary–metastasis pairs. Tissue microarray (TMA) blocks were constructed from archived tumor specimens. First, the specificity of the primary antibodies studied was confirmed through technical validation, after which each marker’s expression was evaluated. The Ki-67 proliferation index determining the NET grade was examined using the image analysis software ImmunoRatio and conventional eyeballing. All NENs expressed neuropeptide S receptor 1 (NPSR1) and the neuropeptide S (NPS) ligand except for pheochromocytomas (PHEOs). The expression of proprotein convertase subtilisin/kexin type 2 (PCSK2) was identified in midgut NENs, PHEOs, paragangliomas, and pulmonary carcinoids. NENs from other primary locations were PCSK2-negative. The staining profiles of NPSR1, NPS, and PCSK2 were similar in primary tumors compared with metastatic samples. Validation of somatostatin receptor (SSTR) primary antibody clones revealed that only a few localized the receptor to the correct cell components. UMB clones exhibited the best cell membrane positivity. Different NENs showed varying SSTR 1-5 profiles depending on the primary location and tumor grade. In addition, assessment of the Ki-67 index using eyeballing revealed more variation than computer-assisted scoring. Thus, grading using image analysis proved more reliable than traditional analysis. To conclude, NPSR1 and PCSK2 represent potential markers to identify NETs and the possible primary tumor origin. Standardized IHC methods and the choice of primary antibody clone remain crucial for reliably analyzing diagnostic markers, while computer-aided proliferation index assessment yields a more objective classification of NENs.Neuroendokriiniset (NE) kasvaimet muodostavat heterogeenisen kasvainryhmän, joilla on yhtenäisiä histomorfologisia piirteitä valomikroskopiassa. Nämä diffuusista neuroendokriinisolujen järjestelmästä lähtöisin olevat kasvaimet ovat harvinaisia ja niitä esiintyy eri puolilla elimistöä. Neuroendokriinisten kasvainten ilmaantuvuus on nousussa. Kliinisesti vähäoireiset NE-kasvaimet diagnosoidaan välillä metastaasien perusteella. Kasvaintyypistä, primaarikasvaimen sijainnista ja erilaistumisasteesta riippuen taudin ennuste sekä hoitokäytännöt vaihtelevat. Immunohistokemiallisten värjäysten avulla tarkennetaan neuroendokriinisen kasvaimen histologista luonnetta, pyritään selvittämään levinneen kasvaimen emotuumoria ja tarkastellaan ennusteeseen sekä hoitoihin vaikuttavia tekijöitä. Immunohistokemialla onkin vahva rooli diagnostiikassa. Tämän väitöskirjatyön tavoite oli löytää uusia neuroendokriinisia kudosmerkkiaineita ja huomioida samalla immunohistokemiallisten menetelmien laadulliset näkökulmat. Lisäksi tarkasteltiin Ki-67 värjäyksen tulkintatapaa ja sen vaikutusta kasvainten Ki-67 pohjaiseen luokitteluun. Kasvainaineisto koostui neuroendokriinisista kasvaimista, jotka olivat lähtöisin 12 eri elimestä, sisältäen myös primaari-metastaasi pareja. Kasvainmateriaalista valmistettiin monikudosblokki (tissue microarray). Tutkittavien merkkiaineiden ilmentymistä ja Ki-67 proliferaatioindeksin tulkintaa analysointiin tämän materiaalin avulla. Tutkituista immunohistokemiallisista merkkiaineista neuropeptidi S reseptori (NPSR1) ja ligandi neuropeptide S (NPS) ilmentyivät kaikissa neuroendokriinikasvaintyypeissä, paitsi feokromosytoomissa. Entsyymimarkkeri proprotein convertase subtilisin/kexin type 2 (PCSK2) ilmentyi vain tietyissä neuroendokriinikasvaimissa: keskisuolen kasvaimissa, feokromosytoomissa, paraganglioomissa ja keuhkon karsinoideissa. Somatostatiinireseptori vasta-aineiden immunohistokemiallisessa validaatiossa havaittiin, että värjäytyminen on klooni sidonnaista, ja vain tietyillä klooneilla saavutettiin kohde antigeenille ominainen membraanivärjäytyminen. Ki-67-proliferaatioindeksin eri määrittämistavoilla oli vaikutusta NE-kasvaimen gradukseen. Kuva-analyysi pystyi merkitsevästi tasalaatuisempaan Ki-67 analyysiin verrattuna perinteiseen subjektiiviseen tulkitaan. Merkkiaineiden NPSR1 ja NPS positiivisuus tukee kasvaimen NE alkuperää. PCSK2 positiivisuus puolestaan antaa viitteitä mahdollisesta emotuumorin sijainnista. Immunohistokemiallisten merkkiaineiden validaatio on tärkeää varmistaen tarkasteltavien antigeenien oikean sijainnin ja tulkinnan. Tietokoneavusteinen Ki-67 analysointi parantaa NE-kasvainten luokittelun objektiivisuutta.
Subject: patologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
remes_satu_dissertation_2020.pdf 3.082Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record