Miten argumenttien arvioinnissa erotellaan jyvät akanoista? Kognitiiviset prosessit argumentaatiovirheiden tunnistamisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154302
Title: Miten argumenttien arvioinnissa erotellaan jyvät akanoista? Kognitiiviset prosessit argumentaatiovirheiden tunnistamisessa
Author: Kiikeri, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154302
http://hdl.handle.net/10138/320357
Thesis level: master's thesis
Abstract: Argumenttien arviointia ei ole aiemmin lähestytty päätöksentekoa reaaliaikaisesti peilaavien kognitiivisten tekijöiden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin miten intuitiivisen ja analyyttisen ajattelun vahvistaminen vaikuttaa argumentaatiovirheiden tunnistamiseen ja millaista valinnan vaikeutta konfliktitilanteessa olevat arvioijat ilmentävät. Tulokset olivat osin oletusten mukaisia: argumentaatiovirheitä tunnistettiin analyyttisen ajattelun yhteydessä enemmän kuin intuitiivisen ajattelun yhteydessä. Osin tulokset olivat oletusten vastaisia: Analyyttisen ajattelun vahvistamisen vaikutus jäi odotettua vähäisemmäksi mahdollisesti siksi, että siihen vaikuttivat koehenkilöiden odotukset koetilanteesta. Intuitiivisen ajattelun vahvistaminen puolestaan johti näennäisesti ristiriitaiseen tulokseen, sillä päätöksenteon vaikeus näytti joko kasvavan tai vähenevän arviointimenetelmästä riippuen. Tulokset antoivatkin tukea näkemykselle, jonka mukaan yksilöiden vastaamiseen käyttämä aika ilmentää vastaamisen epävarmuutta, kun taas hiiren liikuttaminen ilmentää enemmän valinnan vaikeutta ristiriitaisessa tilanteessa sekä tehtävien vaikeusastetta. Tulosten mukaan argumenttien arvio voi olla nopeaa ja suhteellisen varmaa, vaikka siihen samanaikaisesti sisältyy valinnan vaikeutta lisääviä ambivalentteja piirteitä.The evaluation of arguments has not previously been approached from the perspective of cognitive factors that mirror decision-making in real time. This study examined how the reinforcement of intuitive and analytical thinking affects the identification of argumentation errors and the difficulty of choice manifested by evaluators in conflict situations. The results were partly in line with the assumptions: argumentation errors were identified in the context of analytical thinking more efficiently than in the context of intuitive thinking. In part, the results were contrary to assumptions. The effect of strengthening analytical thinking was smaller than expected and was possibly influenced by subjects' expectations of the experimental situation. The reinforcement of intuitive thinking, in turn, led to a seemingly contradictory result, as the difficulty of decision-making seemed to either increase or decrease depending on the evaluation method. Indeed, the results provided support for the view that the time spent by individuals to respond reflects uncertainty in response, whereas moving the mouse reflects the difficulty of decision in a conflicting situation as well as the difficulty of the tasks. The results suggest that the evaluation of arguments can be rapid and relatively certain, even if it simultaneously includes ambivalent features that increase decisional conflict.
Subject: argumentaatiovirheet
intuitiivinen ajattelu
analyyttinen ajattelu
hiirenseuranta -menetelmä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kiikeri_Mika_tutkielma_2020.pdf 453.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record